Vorst - 1190

Nieuws

Hoogte Honderdmarkt: resultaten van de enquête

Hoogte Honderdmarkt: resultaten van de enquête

In mei vroegen we via een enquête wat de wensen en verlangens waren van de Vorstenaren i.v.m. de nieuwe markt rond het Hoogte Honderdplein.

Enquête: Veilige en aantrekkelijke speeltuinen

Enquête: Veilige en aantrekkelijke speeltuinen

Onze prioriteit: speelpleinen opwaarderen als ontmoetingsplaats voor kinderen, ouders en grootouders uit de wijk.

Nieuwe procedure voor de aanvragen om een evenement te organiseren

Nieuwe procedure voor de aanvragen om een evenement te organiseren

Bewoners, kunstenaars, wijkcomités, lokale verenigingen, culturele actoren, gemeentelijke diensten, privéorganisatoren, ... velen onder u fleuren de openbare ruimten in Vorst op met tal van evenementen. Om deze dynamiek te ondersteunen, heeft de gemeente een toelatingsaanvraagformulier op haar website geplaatst.

Agenda

Fase 2 van het Lokaal Mobiliteitscontract

Na een online enquête (Fase 1) ingevuld door bijna 800 personen en een grondige verkeersanalyse, is het tijd om u de verschillende mobiliteitsscenario’s voor te stellen voor de maas "VoorpleinEN".

Gemeentelijk Mobiliteitsplan: maak plaats voor de participatieve workshops!

Kom je ideeën over het Gemeentelijk Mobiliteitsplan van Vorst delen!

Alleenstaande papa of mama?

Het project Solo biedt workshops aan waar eenoudergezinnen elkaar kunnen ontmoeten.

Afdrukken