Fase 1 - Stand van zaken

 

Inventaris van de broeikasgassen & diagnose van de risico’s en kwetsbaarheden van Vorst

 

Voorafgaand aan de opstelling van het KlimaatActieProgramma van Vorst, is er een stand van zaken opgemaakt. Het doel was tweeledig:

  • de belangrijkste bronnen van broeikasgasemissies van het grondgebied en het gemeentebestuur identificeren, via de opstelling van een emissie-inventaris (ook wel koolstofbalans genoemd)
  • inspelen op de klimaatveranderingen die wij in Vorst kunnen verwachten om te anticiperen op de risico’s, en zich te kunnen richten op de wijken van het grondgebied met aanzienlijke ongelijkheden op milieuvlak

 

 

Een samenvatting voor het grote publiek van de 2 studies uitgevoerd tijdens fase 1 is hier beschikbaar.

 

 

In detail:

  • De inventaris van de broeikasgassen werd opgemaakt door het studiebureau Climact. Een samenvatting is hier beschikbaar, en hier het volledige verslag.
  • De diagnose van de risico’s en kwetsbaarheden werd opgemaakt door het 'Centre d'Ecologie Urbaine'. De resultaten worden hier voorgesteld.

 

 

 

 

 

Afdrukken