Lopende werven

 • Van 4 tem 11 mei 2021
Rousseaulaan (rotonde Jupiter)

Noodreparatie aan de weg. Afwisselende verkeer


 • Vanaf 8 maart 2021
Van Volxemlaan

Werken aan het rioolnet (Vivaqua). Straat afgesloten voor verkeer tussen de Zamanlaan en de Keerkringenlaan aan de kant van de oneven huisnummers.

Meer inlichtingen


 • Vanaf augustus 2020
Wijk Hoogte Honderd

In de komende maanden zullen verschillende werven in de wijk Altitude Cent plaatsvinden (MIVB, Vivaqua).

 

Meer inlichtingen

 


 • Vanaf 6 januari 2021
Jupiterlaan

Voorbereidende werkzaamheden voor de toekomstige metrolijn 3. Werken aan de riolering, de water- en gasleiding.
De Jupiterlaan zal gedurende de werkzaamheden gedeeltelijk afgesloten worden voor het verkeer:

 • Tweerichtingsverkeer tussen de Timmermanstraat en de parking van de Match, met aanleg van een rotonde ter hoogte van nummer 192.
 • Afsluiting van de weg voor automobilisten tussen de Alsembergsesteenweg en de parking van de Match.
 • De veilige toegang tot de volledige Jupiterlaan voor voetgangers en fietsers blijft behouden.
 • De parking van de Match blijft bereikbaar via de omleiding.


Inlichtingen (oktober 2020)
Inlichtingen (december 2019)


 • Vanaf 10 augustus (voor 125 werkdagen)
Alsembergsesteenweg, tussen de Molièrelaan en Jupiterlaan - 1180 Ukkel en 1190 Vorst

Werken op het rioolnet

Meer inlichtingen

Waar uw vuilniszakken zetten?


 • Vanaf 3 augustus 2020
Kersbeeklaan

Renovatiewerken (tussen J-B Baeckstraat en Ukkel), begin van de fase 2B.

Bericht aan de bewoners

Waar uw vuilniszakken zetten?

Meer inlichtingen over de inrichting van de wegen Kersbeek, Bempt en Glasblazerij • Vanaf 5 augustus tot begin oktober 2020
Vanden Corputstraat en Berkendaelstraat

Begin van fase 5: heraanleg van het kruispunt Rodenbach. Tijdens   deze   fase   zal   het   kruispunt   afgesloten  zijn  voor  het  verkeer.  De  omringende  straten  zullen  in  twee richtingen worden gesteld met een zone om te manoeuvreren aan het einde van de straat.

Meer inlichtingen • Vanaf begin juni 2020 tot eind 2021
Ververijstraat

Bouw van een gemeentelijk kinderdagverblijf voor 56 kinderen, in het kader van het Duurzaam Wijkcontract Abdij.

Meer inlichtingen


 

Afdrukken