Berichten van openbare onderzoeken

Hier vindt u de berichten van openbare onderzoeken in Vorst.

 

Gedurende het openbaar onderzoek zijn de dossiers online raadpleegbaar:

https://openpermits.brussels/nl
https://openpermits.brussels/nl/openbare_onderzoeken

De dossiers kunnen ook geraadpleegd worden op het gemeentebestuur, bij de dienst Stedenbouw Leefmilieu, tijdens een afspraak, aan te vragen via tel. 02 348 17 21

Technische toelichting of inlichtingen kunnen worden verkregen tijdens een afspraak, aan te vragen via tel. 02 348 17 21.

Opmerkingen en bezwaren kunnen geformuleerd worden tijdens de onderzoeksperiode:

  • per e-mail:

overlegcommissie@vorst.brussels,

  • per post ter attentie van het secretariaat van de Overlegcommissie, Brusselsesteenweg 112 - 1190 Brussel,
  • tijdens een afspraak, aan te vragen via tel. 02 348 17 21


Eenieder mag in opmerkingen of bezwaren vragen om gehoord te worden door de Overlegcommissie.
Plaats en tijdstip zullen later worden vastgelegd.
De volgorde van bespreking van het dossier in de Overlegcommissie is beschikbaar, op aanvraag, bij de dienst Stedenbouw Leefmilieu, 15 dagen vóór de zitting van de commissie.

OPGELET: rekening houdend met de gezondheidscrisis heeft de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest nieuwe regels vastgesteld, zie besluit nr. 2020/052 van 23 december 2020 en meer bepaald artikel 6.

Lopende onderzoeken

MV = Aanvraag om milieuvergunning
SV =  Aanvraag om stedenbouwkundige vergunning
 

Datum Adres
Van 27/05 tot 27/06/2022 Aanvraag voorlopig programma en milieueffectenrapport van Duurzaam Wijkcontract "2 Cités"
Van 24/05 tot 22/06/2022 SV 28 069 - Victor Allardstraat - Haveskerckelaan
Van 24/05 tot 07/06/2022

SV 27 940 - Wielemans Ceuppenslaan 33

SV 27 904 - Jean-Baptiste Vanpélaan 8

SV 27 586 - Montenegrostraat 101

SV 27 533 - Kersbeeklaan 96

Van 10/05 tot 24/05/2022

SV 28 040 - Albertlaan 33

SV 27 992 - Villalaan 73

SV 27 906 - Wielemans-Ceuppenslaan 13

SV 27 735 - Neerstalsesteenweg 24

SV 371 - Verbindingslaan 47

MV 9896 - G. Van Haelanlaan 6 op de hoek van Van Volxemlaan 221

MV 9893 - Olieslagerijlaan 50

MV 9673 - Ulysselaan 14 op de hoek van Telemachuslaan 59-61

Van 26/04 tot 10/05/2022

SV27014 - Vanden Corputstraat 47

SV27696 - Schaatsstraat

SV27757 - Halvemaanstraat 92A

Van 26/04 tot 25/05/2022 MV9903 - Luttrebruglaan 74
Van 12/04 tot 11/05/2022 SV27234 - Berthelotstraat 95 -98 – 100 - 102
Van 28/03 tot 26/05/2022 Ontwerp van gedeeltelijke wijziging van het gewestelijk bestemmingsplan in verband met de site 'van de Hippodroom van Ukkel-Bosvoorde' en zijn milieueffectenrapport.
Meer inlichtingen

 

Afdrukken