Het kasteel Zaman

De oprichter van het kasteel Zaman is Ridder Wyns de Raucour die eerst een molen op de Linkebeek (zijrivier van de Geleysbeek) bezat en die zich na de Revolutie van 1830 op de heuvel vestigde.

Rond het midden van de eeuw werd het domein eigendom van Joseph-Emmanuel Zaman, echtgenoot van de gravin Cécile Dumonceau. Als gegoed burger en betrokken bij verscheidene industriële en financiële zaken, ondermeer bij de steengroeven van Quenast, breidde hij zijn domein uit tot in 1874. Aangezien zijn domein begrensd werd door de Kruisweg (later Mysteriestraat) die langs het Duden landgoed liep, trok hij een omheiningsmuur op rond zijn terrein.

Helaas, tien jaar later verloren de Zamans hun fortuin door een financiële crash en dus waren de ongelukkige burggraven, en ook hun schoonzoon, baron d’Huart, verplicht om dit prachtige domein, dat ze zelf zo mooi opgeknapt hadden, te verlaten.

Joseph-Emmanuel Zaman stierf in 1894 en zijn echtgenote in 1905.

Ondertussen werd het domein aangekocht door een industrieel uit Anderlecht, M. Vimenet.

Het domein was volledig ommuurd en bleef intact tot aan de Eerste Wereldoorlog; daarna werd het verminkt door de verlenging van de Victor Rousseaulaan.

Er wordt verteld dat er een dreef liep, vanaf de Alsembergsesteenweg en afgesloten door een hek, waar vandaag de Zevenbunderlaan en de Minervalaan zijn tot aan de hoofdingang van het park.

Tijdens de bouw van het nieuwe gemeentehuis werden de gemeentediensten, van 1934 tot 1938, ondergebracht in het Zaman landgoed.

Het kasteel Zaman werd afgebroken in 1948 om plaats te maken voor het Vorstse sportcomplex (de tennisterreinen van Vorst Domein, de petanque baan …)

                                                                                                

(Foto van vóór 1880, jaar waarin de Zamanlaan aangelegd werd)

Vijver die zich op het oude Zaman landgoed bevond, op de plaats van de huidige Zamanlaan.

Achteraan, de Brusselsesteenweg, in de omgeving van het kruispunt met de Van Volxemlaan en de Ukkelse Laan.

 

Afdrukken