Erkenning

De erkenning is een vrijwillige handeling die ongehuwde ouders of co-ouders de mogelijkheid geeft om de tweede afstamming vast te stellen (vaderschapsband of co-ouderband).
 

Dienst bugerlijke stand

Schaatsstraat, 30 - 1190 Brussel

E-mailadres: burgstand@vorst.brussels
Tel.: 02 370 22 52


Omwille van de huidige gezondheidscrisis ontvangt de dienst Burgerlijke Stand uitsluitend op afspraak en alleen voor alle vragen met betrekking tot de erkenning van een kind.
 

Hoe kan u een afspraak maken?

Via het platform IRISBox


Op de dag van uw afspraak, dient u zich minstens 5 minuten voor het tijdstip van uw afspraak aan te melden bij het onthaal van het gebouw, met de bevestiging van uw gemaakte afspraak (in afgedrukte versie of op uw smartphone).
Een gemeentelijk personeelslid zal u aangeven naar welk loket u zich mag begeven.
Bij laattijdige aankomst verliest u uw beurt en moet u opnieuw een andere afspraak maken.

Indien u verhinderd bent, gelieve te telefoneren naar de dienst Burgerlijke Stand om uw afspraak te annuleren.


De erkenning is een vrijwillige handeling die ongehuwde ouders of co-ouders de mogelijkheid geeft om de tweede afstamming vast te stellen (vaderschapsband of co-ouderband).
De erkenning kan gebeuren voor de geboorte (prenatale erkenning), op het ogenblik van de geboorteaangifte of na de geboorte (postnatale erkenning).

Stap 1: inlichtingen betreffende de erkenningsprocedure

De ouders / toekomstige ouders moeten zich samen melden bij de dienst Burgerlijke Stand gelegen Schaatsstraat 30, met hun identiteitsbewijzen. Ze ontvangen er de nodige informatie evenals de lijst van documenten die aan de gemeente moeten worden bezorgd met het oog op de opmaak van de akte van erkenningsaangifte.
 

Welke documenten heb ik nodig voor de opmaak van de akte van erkenning?

Deze lijst is opgenomen in artikel 327/2 van het Burgerlijk Wetboek, namelijk:

 • De geboorteakte van het kind voor de postnatale erkenningen (indien het kind geboren is in België, zal de geboorteakte beschikbaar zijn in de DABS);
 • Een identiteitsbewijs voor elk van de ouders;
 • Het bewijs van de actuele verblijfplaats;
 • Een bewijs van nationaliteit;
 • Een bewijs van ongehuwde staat of van ontbinding of nietigverklaring van het vorige huwelijk;
 • Een medisch attest (voor de prenatale erkenningen);
 • Voor de personen met buitenlandse nationaliteit, een wetscertificaat over erkenningen uitgereikt door de nationale overheid.


Deze lijst is niet exhaustief. Ze varieert afhankelijk van de bijzondere situatie van de personen.

De documenten die afkomstig zijn uit het buitenland moeten, in voorkomend geval, gelegaliseerd (zie dienst Legalisatie van de FOD Buitenlandse Zaken) en vertaald worden door een beëdigd vertaler.

Stap 2: indiening van het dossier en aangifte van erkenning

Voor elke erkenning moet er een aangifte van erkenning geacteerd worden bij de gemeente van verblijfplaats van één van de ouders, co-ouders of van het kind.

Aan deze administratieve formaliteit moet verplicht voldaan zijn voorafgaand aan elke erkenning. De ouders, toekomstige ouders, co-ouder en in voorkomend geval het kind moeten aanwezig zijn behalve:

 • Indien er een authentieke akte van instemming met de erkenning opgemaakt door de moeder van het kind bestaat
 • Indien er een vonnis bestaat dat de erkenning van de vader of van de co-ouder mogelijk maakt zonder de instemming van de moeder
   
Naar de rubriek "geboorteaangiften"
Afdrukken