LEZ: Brussel herademt

 


Vanaf 2018 worden de meest vervuilende voertuigen geleidelijk aan geweerd uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest


Waarom een kage emissie zone?

Bepaalde vervuilende stoffen afkomstig van het autoverkeer hebben een negatieve impact op onze gezondheid: meer ademhalingsproblemen en luchtwegaandoeningen, verminderde long-functie, bronchitis, astma, enz. Door de meest vervuilende voertuigen geleidelijk aan uit het Brussels Gewest te weren, werken we aan een betere luchtkwaliteit.

 

Hoe?

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt een Lage Emissie Zone (LEZ, Low Emission Zone) waarin de meest vervuilende voertuigen na verloop van tijd niet langer mogen rondrijden.
Deze zone bestrijkt het volledige grondgebied van de 19 gemeen¬ten van het Gewest. De LEZ wordt ingevoerd vanaf 01/01/2018.

Een overgangsperiode – waarin enkel waarschuwingen zullen worden gegeven – is voorzien om de burgers de kans te geven zich aan de nieuwe maatregel aan te passen. Vervolgens zal het niet naleven van de toegangscriteria tot een administratieve geldboete leiden.

 

Wat is de impact op de luchtkwaliteit?

De invoer van de LEZ in Brussel betekent een verlaging van de uitstoot van de vervuilende stoffen die het schadelijkst zijn voor de gezondheid: fijn stof (roetdeeltjes) en stikstofoxiden. Een betere luchtkwaliteit komt iedereen ten goede en draagt vooral bij aan een betere gezondheid voor de Brusselaars.

 

Voor wie geldt het verbod?

Alle voertuigen die de Lage Emissie Zone (LEZ) betreden en erin rondrijden, worden gecontroleerd, ongeacht of ze in België of in het buitenland zijn ingeschreven, met uitzondering van tweewielers, vrachtwagens van +3,5t en bepaalde specifieke voertuigen.

Via bepaalde wegen blijven de transitparkings Stalle, Coovi en Kraainem, aan de rand van het Gewest, bereikbaar. De controles gebeuren op basis van de nummerplaat van het voertuig en worden uitgevoerd met camera's.

 

Valt uw voertuig onder de maatregel?

De toegangscriteria van de LEZ zijn gebaseerd op de EURO-norm van het voertuig en het type brandstof. De EURO-norm van uw voertuig staat op uw inschrijvingsbewijs vermeld.
In eerste instantie worden dieselvoertuigen met norm EURO 0 en EURO 1 uit de zone geweerd.

Om te weten of uw voertuig Brussel binnen mag of vanaf wanneer dat niet meer mag, kunt u terecht op de site: www.lez.brussels


1001 manieren om u te verplaatsen…

Om u te verplaatsen in Brussel of om de stad binnen te geraken, zijn er talrijke alternatieven voor de individuele auto:

  • Openbaar vervoer

Het MIVB-net omvat tal van bus-, tram- en metrolijnen. Daarnaast telt het Brussels Gewest maar liefst 35 NMBS-stations! En er zijn bussen van DE LIJN en TEC die naar Brussel rijden.
Al deze diensten hebben interessante abonnementsformules voor jongeren, senioren of personen met een beperkt inkomen.

Zich verplaatsen met het openbaar vervoer in Vorst

  • De fiets

Het fietsnetwerk in Brussel wordt steeds uitgebreider en beter. Deelfietsen vindt u aan de trein- en metrostations verspreid in de straten van de hoofdstad.

Zich per fiets verplaatsen in Vorst

  • Autodelen

Naast taxi's zijn er in het Brussels Gewest meerdere aanbieders van autodeeldiensten actief en van systemen waarmee particulieren auto's van elkaar kunnen lenen. Denk ook aan carpoolen om naar Brussel te komen.

Zich met de auto verplaatsen


Mobiliteitspremies

Om gezinnen en kleine ondernemingen te helpen hun verplaatsingsgewoonten te veranderen, zullen premies voor alternatieve vervoermiddelen en/of vervanging van de auto worden ingevoerd.

Om de bestaande premies te ontdekken, kunt u terecht op de site: www.lez.brussels
Hebt u vragen? 02/775.75.75 - info@lez.brussels

 

De invoering van de LEZ is een project waarbij meerdere overheden en instanties samenwerken: Leefmilieu Brussel, Brussel Mobiliteit, het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest, Brussel

 

Afdrukken