Adreswijzigingen

 

Verhuizen naar of in Vorst : adreswijziging doorgeven

Ben je verhuisd naar of in Vorst? Dan moet je dat melden bij ons gemeentebestuur.

Je nieuwe adres doorgeven kan online.

Een attest model 2, bewijs aanvraag adreswijziging, wordt u per mail overgemaakt van zodra uw aanvraag behandeld wordt. Dit attest laat u toe uw parking/bewonerskaart aan te vragen.

Nadat de wijkagent voor controle is langsgekomen, stuurt de gemeente u een uitnodiging om naar onze dienst bevolking te komen om je documenten te laten aanpassen ( op afspraak)

Wanneer melden?

Ten laatste 8 werkdagen na je verhuis.

Hoe melden?

Via Irisbox, per email of op afspraak

Via Irisbox

Via Irisbox, met de applicatie “Itsme” of met een identiteitskaartlezer, uw elektronische identiteitskaart/verblijfskaart en overeenstemmende PIN code.

Kostprijs:

 • 5€ per gezin
 • 10€ per persoon indien u van ambtswege geschrapt bent of van het buitenland komt   
 
Per email

Per email: adreswijziging@vorst.brussels  voor zover u houder bent van een identiteitskaart (Belgische nationaliteit) of verblijfsdocument type E+, F+, B, C, D, K, L of M duurzaam verblijf.

Indien u houder bent van een andere type verblijfsdocument, gelieve u te wenden tot onze dienst vreemdelingen.

Uw aanvraag moet vergezeld zijn van:

 • Kopij recto/verso van alle identiteitskaarten/verblijfsdocument van de personen die samen met u van adres wijzigen.
 • Een schrijven, opgemaakt door de persoon die u eventueel gaat vervoegen op het adres, waarin vermeld staat dat hij op de hoogte is  dat u uw adres bij hem neemt + kopij  van zijn identiteitskaart/verblijfsdocument.
 • Uw telefoon- of Gsm-nummer ( zodat wij, indien nodig, u telefonisch kunnen contacteren).
 • Bewijs betaling ( kostprijs  en rekeningnummer zie hieronder)

 

Kostprijs:

 • 5€ per gezin
 • 10€ per persoon indien u van ambtswege geschrapt bent of u uw inschrijving aanvraagt komende van het buitenland.

 

Rekeningnummer:
Gemeentebestuur Vorst – Dienst bevolking:
BE20 0910 1153 6056  
BIC code :  GKCCBEBB
Mededeling: adreswijziging bevolking + uw naam en voornaam

Per afspraak

Indien u houder bent van een identiteitskaart (Belgische nationaliteit) of verblijfdocument type E+, F+, B, C, D, K, L of M duurzaam verblijf. Indien u een andere type verblijfsdocument bezit gelieve een afspraak te nemen voor de dienst vreemdelingen.

Klik hier om een afspraak te nemen voor de dienst bevolking – aanvraag adreswijziging

De dag van uw afspraak gelieve in het bezit te zijn van

 • al de identiteitskaarten/verblijfskaarten van de personen die samen met u van adres wijzigen
 • evenals een schrijven, opgemaakt door de persoon die u eventueel gaat vervoegen op het adres, waarin vermeld staat dat hij op de hoogte is dat u uw adres bij hem neemt + kopij van zijn identiteitskaart/verblijfskaart.


Kostprijs:

 • 5€ per gezin
 • 10€ per persoon indien u van ambtswege geschrapt bent of u uw inschrijving aanvraagt komende van het buitenland.

Problemen met online melden?

Contacteer ons: Dienst bevolking
Tel: 02 370 22 57 of 02 370 22 58 of 02 370 26 62
Email: adreswijziging@vorst.brussels

Indien u ons telefonisch wenst te bereiken, mogen wij u aanraden dit bij voorkeur te doen op maandag, dinsdag en donderdag tussen 14.00 en 16.00 uur. Tijdens deze uren zullen onze agenten uw oproep sneller kunnen beantwoorden. Dank u voor uw begrip.

Wat gebeurt er na je melding?

Nadat de wijkagent is langsgekomen, stuurt de gemeente u een uitnodiging om naar het gemeentehuis te komen voor de aanpassing van je identiteitskaart/verblijfsdocument.  Dat kan tot 4 weken duren.

Na deze uitnodiging te hebben ontvangen maak je een afspraak via www.irisbox.brussels

De dag van uw afspraak gelieve in het bezit te zijn van uw identiteitskaart/verblijfskaart en overeenstemmende PIN code.


 

 

-----------------------------------

Hoe aangifte van uw adreswijziging doen?

Om aangifte te doen van uw adreswijziging (aankomst in de gemeente of adreswijziging binnen de gemeente), moet u uw aanvraag indienen:

 • Via Irisbox (met Itsme of een kaartlezer, uw elektronische identiteitskaart en uw PIN-codes)

Uw aanvraag moet vergezeld zijn van de kopieën van alle identiteitskaarten van de personen die van adres veranderen en van een brief van de persoon bij wie u gaat wonen + kopie van zijn identiteitskaart, alsook van uw telefoon- of GSM-nummer.

Kostprijs:
5€ per gezin
10 € per persoon indien u van ambtswege geschrapt bent of van het buitenland komt

Opgelet: alleen personen die zijn ingeschreven in het bevolkingsregister, d.w.z. die houder zijn van een kaart E+, F+, B of C, en personen met de Belgische nationaliteit kunnen hun adres wijzigen per e-mail.
Alle andere burgers moeten een aanvraag indienen via Irisbox (adreswijziging) of een afspraak maken bij de dienst Vreemdelingen - Alle procedures  

Uw aanvraag moet vergezeld zijn

 • van de kopieën van alle identiteitskaarten van de personen die van adres veranderen en
 • van een brief van de persoon bij wie u gaat wonen + kopie van zijn identiteitskaart, alsook
 • van uw telefoon- of GSM-nummer.


 Kostprijs:
5€ per gezin te storten op de rekening van het Gemeentebestuur van Vorst
10 € per persoon indien u van ambtswege geschrapt bent of van het buitenland komt

Dienst bevolking - BE20 0910 1153 6056
Mededeling: adreswijziging bevolking + “naam/voornaam”

Gelieve een bewijs van de storting in bijlage van uw e-mail te voegen.

 • Door een afspraak te maken met de dienst bevolking via Irisbox

Zorg ervoor dat u kopieën heeft van alle identiteitskaarten van de personen die van adres veranderen en van een brief van de persoon bij wie u gaat wonen + kopie van zijn identiteitskaart.

Kostprijs:
5€ per gezin
10 € per persoon indien u van ambtswege geschrapt bent of van het buitenland komt

Volgende stap

Indien het onderzoek van de wijkagent positief is, zal u worden opgeroepen en uitgenodigd om een afspraak te maken via Irisbox om de adreswijziging in te voeren op de chip van uw elektronische identiteitskaart.

Gelieve u bij de afspraak te melden aan het loket aangeduid op uw oproepingsbrief, in het bezit van:

 • de bevestiging van uw afspraak (afgeprint of op uw smartphone)
 • uw oproeping
 • uw huidige identiteitskaart/verblijfskaart
 • uw PIN- en PUK-codes


Een lid van het gezin kan zich aanmelden met alle elektronische identiteitskaarten van de personen in zijn gezin die van adres veranderen.

Afdrukken