Klimaat

 

Nieuws

  • Wilt u aan de participatief process deelnemen? Noteer dan 2 datums!

Meer info.


De klimaatproblematiek, kort overzicht


Een korte video zegt meer dan duizend woorden. Deze is gemaakt door Sam De Bock, "De opwarming van de aarde: Missie Aarde".

 

 

Een klimaatplan in Vorst, maar waarom?

 

"Het Brussels Gewest heeft al een klimaatplan, waarom dan nog een gemeentelijk plan?”, vraagt u zich af! Een klimaatplan op gemeentelijk niveau opstellen maakt het mogelijk zo dicht mogelijk bij het terrein te werken, met burgers, organisaties op het terrein, bedrijven en de verschillende diensten van de administratie. Het is door samen actie te ondernemen, op ons niveau, dat we zaken zullen kunnen veranderen!

Daarom streeft dit klimaatplan twee doelstellingen na:

  • De vermindering van de uitstoot van broeikasgassen door de administratie en andere Vorstse actoren (winkels en bedrijven, verenigingen, inwoners, ...).
  • De aanpassing van het grondgebied  aan de gevolgen van de klimaatverandering (overstromingen, hittegevolgen, gezondheidseffecten, verlies aan biodiversiteit, ...).

 

Het zal er ook voor zorgen dat milieu- en sociale uitdagingen met elkaar verbonden worden.

 

Iedereen is betrokken, iedereen is een actor

 

Dit plan heeft betrekking op alle sectoren: gebouwen, vervoer, voeding, consumptie van goederen en diensten, ... Dit kan alleen worden bereikt door iedereen uit te nodigen voor deze denkoefening en door gezamenlijk actie te ondernemen!  

Concreet verloopt het proces in drie fasen. Fase 1 is afgerond in januari, en fase 2 start begin 2022 … samen met u! We hebben uw kennis van het grondgebied nodig om de diagnose te verfijnen en acties voor te stellen die beantwoorden aan de realiteit van onze gemeente.

 

 

Klik op het kader van elke fase om de details te zien.

 

Ik wil nu actie ondernemen, wat kan ik doen?

 

Er zullen participatieve workshops voor het klimaatplan plaatsvinden, zowel binnen de administratie, als met alle Vorstenaren. Hieruit zullen een aantal acties voortkomen die moeten worden uitgevoerd voor het Vorst dat we in 2030 wensen.

Er zijn bovendien al een heleboel dingen. We kunnen nu actie ondernemen! Ontdek hier enkele pistes…

 

Afdrukken