De Maas Neerstalle

In het kader van Good Move werd de maas Neerstalle door Brussel Mobiliteit gedefinieerd als toekomstige autoluwe wijk.
 
In het kader van het gewestelijk plan Good Move wil Brussel Mobiliteit de wijk Neerstalle autoluw maken. Wil je hier meer over weten? Kom naar een overlegsessie waar je al je vragen kan stellen en je mening kan geven.
 

Neerstalle: nieuw circulatieplan om de wijk autoluw te maken

 
De wijk Neerstalle is een van de wijken waarvan de studiefase, die in verschillende stappen verloopt, dit jaar gestart is. Bij elke stap van het proces om Neerstalle om te vormen tot een autoluwe wijk, wordt burgerparticipatie georganiseerd en aangemoedigd.
 
Het basisidee is dat de verbetering van de wijk ook samen met de bewoners en gebruikers moet gebeuren, waarbij zo goed mogelijk rekening wordt gehouden met hun ervaringen en het juiste evenwicht wordt gezocht tussen de beoogde doelstellingen, de technische beperkingen en de wensen van elke burger of groep burgers.
 
Daartoe worden er verschillende informatie-, ontmoetings- en overlegmomenten georganiseerd.
 

Op deze website vindt u alle nuttige informatie omtrent de autoluwe wijk Neerstalle (Maas Neerstalle).

 

périmetre Neerstalle

Afdrukken