De gevallen bladeren liggen voor het oprapen

Zoals iedere herfst verliezen de bomen hun bladeren om de winter te kunnen doorstaan. Door gevallen bladeren kunnen de straten glad maken. U bent zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van uw voetpad.


Zoals iedere herfst verliezen de bomen hun bladeren om de winter te kunnen doorstaan.  Onze straten worden bedekt onder een veelkleurig tapijt.

Om ieders veiligheid en bewegingsvrijheid te waarborgen, herinneren we alle Vorstenaren aan het volgende: "De voetpaden en bermen van al dan niet bewoonde gebouwen moeten worden onderhouden en schoon gehouden. Deze verplichtingen berusten op de eigenaar of de mede-eigenaar, op iedere houder van een reëel recht op het gebouw, op de huurders, portiers, bewakers of de personen die belast zijn met het dagelijks onderhoud van de gebouwen. Deze verplichtingen omvatten onder andere de verwijdering van gevallen bladeren die zich op het voetpad bevinden evenals het in goede staat houden van voetpaden en bermen." Deze herinnering is een verplichting die wordt opgelegd door het Algemeen Politiereglement.

De Dienst Netheid rekent op ieders medewerking om de gemeente netjes te houden en herinnert eraan dat groenafval elke week wordt opgehaald.
 

Afdrukken