Nieuwe procedure voor de aanvragen om een evenement te organiseren

Bewoners, kunstenaars, wijkcomités, lokale verenigingen, culturele actoren, gemeentelijke diensten, privéorganisatoren, ... velen onder u fleuren de openbare ruimten in Vorst op met tal van evenementen. Om deze dynamiek te ondersteunen, heeft de gemeente een toelatingsaanvraagformulier op haar website geplaatst.
 

Festivals, rommelmarkten, braderieën, concerten, wijkfeesten, sensibiliseringsacties, buurtfeesten, voorstellingen, sportactiviteiten, tentoonstellingen, artistieke installaties, ...

 
De gemeente heeft een toelatingsaanvraagformulier gemaakt om deze dynamiek te ondersteunen, de werkwijze te verduidelijken en de aanvragen beter te centraliseren.
 

Dit formulier geldt voor: 

 
elk initiatief georganiseerd op een openbare plaats (workshop, rondtrekkende activiteit, concert, voorstelling, artistieke installatie, film, sportactiviteit, festival, ...)
 
elk initiatief georganiseerd in een gemeentelijk gebouw (met inbegrip van zijn private buitenruimten), uitgezonderd gemeentelijke gebouwen waarvan het beheer en het programma zijn toevertrouwd aan een specifiek team zoals: Cultureel centrum BRASS, CENTR’AL, Drukkerij, Maxima, lokale antennes van de wijkcontracten, polyvalente zaal in de Luikstraat, sportcentra, Bertelsonstadion, …) 
 
Wilt u ook een initiatief in Vorst voorstellen? 
 
Vul het toelatingsaanvraagformulier in. Uw aanvraag zal zo snel mogelijk worden behandeld. 
 
Alvorens dit formulier in te vullen:
lees aandachtig de algemene informatie op de eerste pagina van het formulier (deze is bedoeld als leidraad) 
zorg ervoor dat u in ieder geval het COVID EVENT RISK MODEL-formulier (www.covideventriskmodel.be) evenals een inplantings-/installatieplan (of een plan van het parcours voor een rondtrekkende activiteit) voorziet
 
Indieningstermijnen
Evenementen buiten de periode juli-augustus: aanvraag minstens 6 weken vóór de datum van het evenement indienen
Evenementen gepland in juli 2021: aanvraag uiterlijk op 8 juni 2021 indienen 
Evenementen gepland in augustus 2021: aanvraag uiterlijk op 29 juni 2021 indienen 
Grote evenementen (omvang, grote drukte en/of een aanzienlijke impact op de openbare weg): aanvraag minstens 3 maanden vóór het evenement indienen
 
Enkele nuttige links:
 
Een grondplan nodig? Gratis te downloaden via https://gis.urban.brussels/brugis/#/ 
Te respecteren regels en advies van de Dienst Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (DBDMH): https://pompiers.brussels/nl/een-evenement-organiseren 
Organisatie van een evenement op een gevrijwaarde site (Brussel Stedenbouw en Erfgoed):  http://erfgoed.brussels/nl/doen/in-de-praktijk/een-evenement-organiseren-op-een-gewrijwaarde-site
Auteursrecht en billijke vergoeding (UNISONO): www.unisono.be 
Elektronisch versterkt geluid (Leefmilieu Brussel): https://leefmilieu.brussels/themas/geluid/elektronisch-versterkt-geluid 
Geluidsoverlast (Leefmilieu Brussel): https://leefmilieu.brussels/themas/geluid/wettelijk-kader 
 
We danken u voor uw medewerking!
Afdrukken