De middeleeuwse feesten van Vorst

Middeleeuwse Feesten geannuleerd dit jaar!Beste Vorstenaren,
Beste sympathisanten van de Middeleeuwse Feesten,

Sommigen onder u vragen zich - terecht - af waarom wij onze traditionele Middeleeuwse Feesten hebben geannuleerd. Het is met spijt in het hart dat we deze belangrijke festiviteiten dit jaar niet organiseren.

Wij willen u dan ook de nodige toelichting verschaffen en nader verklaren waarom wij hebben moeten beslissen ze dit jaar niet te doen doorgaan.

De beslissing tot annulering werd reeds in april genomen, rekening houdend met:

  • de toestand van de coronapandemie op dat moment;
  • het feit dat voor dit evenement een openbare aanbesteding moet worden uitgeschreven om een deel van het beheer en de programmering ervan uit te besteden;
  • de omvang van een dergelijke organisatie, die gewoonlijk reeds in de eerste maanden van het jaar van start gaat.


Toen het Overlegcomité het ‘buitenplan’ aankondigde (met name de mogelijkheid om evenementen tot 75.000 personen toe te laten, door toepassing van het Covid Safe Ticket, onder voorbehoud van de gezondheidssituatie, die overigens nog zeer onstabiel is, vooral in Brussel), hebben wij beslist de situatie te herbekijken en de nieuwe mogelijkheden die zich aandienden opnieuw te evalueren, in de hoop eindelijk te kunnen terugkomen op de oorspronkelijke beslissing om af te gelasten.

Helaas hebben de bezoekersstroom tijdens de Middeleeuwse Feesten (50.000 bezoekers gespreid over 3 dagen), de opgelegde toegangsvoorwaarden (controle van identiteitskaarten en Covid Safe Ticket door bevoegd personeel), de duur van het evenement (3 dagen) en het niet-rekbare beschikbare budget onze laatste hoop doen vervliegen.

De organisatie van het Festival Forest Sounds op zaterdag 4 september aan de Abdij heeft wellicht ook het onbegrip ter zake nog aangewakkerd.
Deze evenementen zijn echter niet vergelijkbaar (bezoekersaantal, duur, ingezet personeel, externe organisator, aantal deelnemers (8.000), ...).

Wij zullen alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat onze 24e Middeleeuwse Feesten in 2022 kunnen doorgaan en dat ze nog mooier worden.

Bedankt voor uw begrip.De middeleeuwse feesten van Vorst zijn mettertijd uitgegroeid tot een zeer succesvol evenement.

Een weekend lang worden groot en klein dan uitgenodigd om in de betoverende omgeving van de Abdij van Vorst terug te gaan naar de tijd van de Tempeliers.

 

MF - processie                                   
 In de buurt van de kraampjes lopen vele leenheren en ridders, schildknapen, burgers, soldaten, boeren, jonkvrouwen, minstrelen, tovenaars, dieven, acrobaten, hofnarren, jongleurs, beulen, vuurspuwers,... rond.
 Vele uiteenlopende en originele ambachtslui in klederdracht zullen de bezoekers hun streekproducten aanbieden: middeleeuwse heerlijkheden zijn uitgestald en er zal fruitwijn, gerstenat, cider, amandelmelk en nog veel meer worden geschonken om de dorst te lessen.
 Houtbewerkers, uitdragers, juweliers, wapensmeden, koperslagers, emailleerders, meubelmakers, pottenbakkers en wevers zullen hun artistieke creaties tentoonstellen.

                     MF - ambacht 2
 De muziek van draailieren en andere muziek uit die tijd zal u begeleiden terwijl u ontdekt hoe het er in middeleeuwse kampen aan toe ging.
 Het hele weekend kan u verschillende demonstraties bijwonen, aan leerzame activiteiten deelnemen en meer over wapentechniek vernemen.

Alles wordt in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat het volk kan feestvieren en zich in een gemoedelijke en hoofse sfeer kan vermaken.
Op vrijdag beginnen de festiviteiten om 17u, op zaterdag en zondag gaat de middeleeuwse markt om 10u open.
 

MF - podium                               

Toegang gratis.

Inlichtingen: fransism.regal@gmail.com - 02 348 17 74 ou 02 370 22 36


 
 

Afdrukken