Hoe ver staat het Programma?

Na een jaar van werkzaamheden en reflectie, analyse en burgerparticipatie zijn het verantwoordelijke team en studiebureau ORG klaar met de opstelling van het ontwerp-interventieprogramma van het Duurzaam Wijkcontract “2 Cités” (DWC 2 Cités).

Kort samengevat zijn dit alle projecten die wij voorstellen in de wijk uit te voeren tijdens de duur van het DWC 2 Cités, tussen 2023 en 2029. Renovatie van openbare ruimten, creatie van woongelegenheid, een kinderdagverblijf, nieuwe gebouwen voor verenigingen en gemeentediensten, versterking van het lokaal economisch weefsel, uitwerking van sociaal-culturele acties ... het zijn allemaal onderwerpen waarvoor DWC 2 Cités concrete voorstellen aanreikt.

Met dit programma worden ook verschillende transversalere doelstellingen nagestreefd, zoals: de totstandbrenging van hechte synergie tussen de verschillende projecten, de versterking van de banden tussen bewoners, plaatselijke verenigingen en gemeentediensten, maar ook wat betreft duurzaamheid en milieubeheer.

Van mei tot december 2022 moet dit programma nog verschillende goedkeuringsfasen doorlopen, zoals het openbaar onderzoek en de goedkeuring door de Gemeenteraad en tot slot door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering. Daarom wordt momenteel verwacht dat begin 2023 met de uitvoering van de projecten kan worden gestart.

Wij hopen van harte dat deze projecten beantwoorden aan de behoeften en verwachtingen voor de wijk en moedigen jullie aan om op de hoogte te blijven of mee te werken aan de toekomst van de wijk zodra de projecten van start gaan!


Download hier :


  Raadpleeg alle onderstaande documenten op deze onlinedossier!

De documenten onderworpen aan het openbaar onderzoek:

  • Basisdossier van het DWC 2 Cités (de documenten zullen vanaf 27 mei beschikbaar zijn in het Nederlands)
     

Maar ook:

  • Projectfiches programma
  • Onze samenvattende brochure over het programmavoorstel (we raden je aan het volledige basisdossier te lezen om de methodologie die tot de keuze van dit programmavoorstel heeft geleid, volledig te begrijpen)
  • Plan van het programma in de perimeter, hoofdstukken en legende
  • Werkwijze openbaar onderzoek

 

Alle informatie over het openbaar onderzoek en de komende uitwisselingsmomenten via:


Onze sociale media
• De Blog
• De Facebookpagina
• De Newsletter “Echo van 2 Cités”
 
Of op de “Uitwisselingsmomenten”-pagina van deze website.

Afdrukken