Transparantie

Ordonnantie van 14 december 2017  betreffende de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen.

Hieronder vindt u een aantal documenten die per thema gerangschikt zijn en die u zullen helpen om de werking van uw gemeente beter te begrijpen. De bibliotheek zal regelmatig geüpdatet worden.

 

JAARVERSLAG

 

BEZOLDIGINGEN EN AANWEZIGHEDEN

Bezoldigingen 2021

Aanwezigheden 2021

Bezoldigingen 2020

Aanwezigheden 2020

Bezoldigingen 2019

Aanwezigheden 2019

Bezoldigingen 2018

Aanwezigheden 2018
Bezoldigingen 2017

Aanwezigheden 2017

 

Aangiften van de belastingplichtigen overeenkomstig artikel 7 § 2 van de ordonnantie "Transparantie"

NB: De gepubliceerde bedragen zijn brutobedragen vóór aftrek van sociale lasten en eventuele retrocessie aan een politieke partij.

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN

 

SUBSIDIES

 

HUMAN RESSOURCES

 

GEMEENTEBEGROTING

Afdrukken