Naamsverandering

 

Naamsverandering

Elke persoon die ernstige redenen heeft om van naam te veranderen, kan een aanvraag richten aan de Minister van Justitie.

Dienst Naamsverandering
Waterloolaan, 115
1000 Brussel
naamsverandering@just.fgov.be

Deze procedure is voorbehouden voor Belgen. Ze wordt uitgebreid naar erkende vluchtelingen en staatlozen.

Verandering van voornaam

Elke persoon die van voornaam wil veranderen, dient een aanvraag in bij de Ambtenaar van de Burgerlijke stand van zijn verblijfplaats. Deze staat de verandering van voornaam toe wanneer de aangevraagde voornamen niet tot verwarring leiden en de aanvrager noch een ander kunnen schaden.

Deze procedure is voorbehouden voor Belgen. Ze wordt uitgebreid naar erkende vluchtelingen en staatlozen.

De dienst Burgerlijke stand ontvangt uitsluitend op afspraak voor alle vragen betreffende deze procedure.

 

Hoe kan u een afspraak maken?

Via het platform Irisbox

U moet zich persoonlijk melden voor de afspraak en in het bezit van de bevestiging van uw afspraak (afgeprint of op uw smartphone)


Deze verandering van voornaam is onderworpen aan een gemeentelijke retributie van 450€.

De Ambtenaar van de Burgerlijke stand kan dit bedrag eventueel verlagen naar 49€ indien de voornaam van de burger:

  • Belachelijk of hatelijk is (op zichzelf genomen, of in combinatie met zijn naam of omdat hij ouderwets is);
  • Een buitenlandse klank heeft;
  • Tot verwarring leidt (bijvoorbeeld als hij op het andere geslacht duidt of door elkaar gehaald wordt met de naam);
  • Enkel gewijzigd wordt door een koppelteken of een teken dat de uitspraak ervan verandert (accent);
  • Louter afgekort wordt.

 

Voor personen die de overtuiging hebben dat het geslacht vermeld op hun geboorteakte niet overeenkomt met hun innerlijke beleefde genderidentiteit, bedragen de kosten tevens 49€. 

Afdrukken
liensfocus

Lopende werven

Publicaties

Foto's

Geef uw mening

Agenda
Forest Summer Sport 2022 27-06-2022 - 26-08-2022 — Verschillende locaties in Vorst
Park Poétik 2022 01-07-2022 - 28-08-2022 — Verschillende locaties in Vorst
Lire dans les parcs 08-07-2022 - 26-08-2022 — abdij van Vorst en park van Vorst
Zitting van de gemeenteraad 08-07-2022 17:00 - 21:00 — School Le Vignoble (Monte-Carlolaan 91)
Bruxelles fait son cinéma ... in Vorst! 09-07-2022 21:00 - 23:55 — Abdij van Vorst
Aankomende agenda-items...