Uittreksels uit het strafregister

Dienst bevolking
Schaatsstraat, 30 - 1190 Brussel

bevolking@vorst.brussels

Tel: 02 370 22 67

 

Indien u ons telefonisch wenst te bereiken, mogen wij u aanraden dit bij voorkeur te doen op maandag, dinsdag en donderdag tussen 14.00 en 16.00 uur. Tijdens deze uren zullen onze agenten uw oproep sneller kunnen beantwoorden. Dank u voor uw begrip.


Het uittreksel uit het strafregister vervangt "het getuigschrift van goed en zedelijk gedrag".

Er zijn drie soorten :

  • Vraagt U een getuigschrift aan voor de uitoefening van een activiteit die valt onder opvoeding, psycho-medisch-sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen, dan wordt een formulier 596.2 afgeleverd.
  • of model 596.1 (gereglementeerde activiteit) afgeleverd.
  • In de andere gevallen wordt een model 595 (niet gereglementeerde activiteit)

In sommige gevallen wordt het attest gratis afgeleverd. U moet altijd het doel van het attest kenbaar maken.

Hoe aanvragen?
 

Zodra u bent ingelogd (ID-kaartlezer, ItsMe), moet u het type uittreksel dat overeenstemt met de aanvraag en de taal van het document. Het uittreksel zal vervolgens (in pdf-formaat) beschikbaar zijn.
 

  • Op afspraak bij onze bevolkingsdienst.
Maak een afspraak via IRISbox

U moet zich persoonlijk melden voor de afspraak en in het bezit van:

  • de bevestiging van uw afspraak (afgeprint of op uw smartphone)
  • uw identiteitskaart/verblijfskaart of verklaring van verlies van deze laatste.

Afleveringstermijn:

  • onmiddellijk
  • 3 werkdagen indien deze ondertekend moet worden door de Burgemeester of afgevaardigde Schepen.

Prijs: Gratis of 10 € afhankelijk van het doel van het uittreksel
 

Gelieve uw nationaal rijksregister nummer te vermelden evenals het model uittreksel uit het strafregister die u wenst te ontvangen of de activiteit die u gaat uitoefenen.

U moet dit uittreksel persoonlijk afhalen bij onze diensten. (Snelloket)
Afleveringstermijn: 3 werkdagen

  • Een uittreksel aangevraagd via IRISBOX  ontvangt U per briefwisseling mits betaling van de verzendingskosten (1€).

Afleveringstermijn: 1 week voor het model 595 – 596.1

10 werkdagen voor het model 596.2 (wegens de omzendbrief nr 264 van FOD moet het gemeentebestuur bij de politiedienst navragen of U zich niet in voorlopige hechtenis bevindt.

Personen die in het buitenland verblijven en niet meer ingeschreven staan in de bevolkingsregisters, kunnen een uittreksel bekomen bij het Centraal strafregister.

DG Rechterlijke organisatie / Dienst Centraal Strafregister
Waterloolaan, 115
1000 Brussel
Tel : 02 552 27 47
Fax : 02 552 27 82
E-Mail : cjc-csr@just.fgov.be

Kostprijs:
10€ (exclusief verzendingskosten)

Afdrukken