De gemeentelijke begroting 2020

In zijn zitting van 4 februari 2020 heeft de gemeenteraad van Vorst de begroting 2020 goedgekeurd.
Afdrukken