De burgerontmoetingen

2022

De burgerontmoetingen keren terug!
 
Op 5 verschillende data en op 5 verschillende plaatsen worden fysieke burgerbijeenkomsten georganiseerd. 
 
Een uitstekende gelegenheid om samen te komen en informatie in te winnen over de vordering van 
de projecten die de gemeente momenteel uitvoert. 
 
Je kan er vragen stellen en suggesties kenbaar maken tijdens één van de drie voorgestelde workshops, in aanwezigheid van leden van het College van Burgemeester en Schepenen. 
 
ENQUETE: Neem deel aan de keuze van de thema’s die tijdens de workshops aan bod zullen komen, door deze korte enquête  in te vullen. Gelieve de enquête vóór 8 mei in te vullen.
 
Je kan ook aan de enquête deelnemen door te bellen naar 02 370 26 52 (of 73).
 
Kies de datum die jou het beste schikt:
 
  • Dinsdag 10 mei van 19 tot 21 uur: Centr’Al – Albertplein (Besmelaan 129)
  • Woensdag 18 mei van 14 tot 16 uur: Trouwzaal (Brusselsesteenweg 59)
  • Woensdag 8 juni van 18 tot 20 uur: Bemptschool (Neerstalsesteenweg 315)
  • Dinsdag 14 juni van 20 tot 22 uur: School 9 (Montenegrostraat 159)
  • Donderdag 23 juni van 20 tot 22 uur: Bertelsonstadion (Globelaan)
 
Je kan je vragen, suggesties en opmerkingen richten aan de dienst Burgerparticipatie: participatie@vorst.brussels 
 
Wij hopen jullie er talrijk te zien!
 

2019

De burgerontmoetingen die in 2019 georganiseerd werden, kenden een groot succes.
Meer dan 400 Vorstenaren hadden deelgenomen aan een van deze ontmoetingen.
 

De doelstelling in 2019 bestond erin u de gelegenheid te geven om het nieuwe College te ontmoeten en u te informeren over het beleid voor de zes volgende jaren, maar ook naar u te luisteren en hierover met u van gedachten te wisselen.

Tijdens elk van deze ontmoetingen konden de burgers deelnemen aan de 3 workshops, in aanwezigheid van de leden van het College. Als ware kenners van hun wijk stelden ze hun vragen en wezen ze op verschillende aandachtspunten, die hieronder worden weergegeven.

Deze gesprekken hebben het mogelijk gemaakt problemen die in de loop van de komende maanden en jaren moeten worden opgelost aan de orde te stellen.

Voor een aantal van deze punten zijn er al oplossingen en werden er acties ondernomen. Die vindt u hieronder opgesomd bij het desbetreffende thema.

Afdrukken