Fase 2 - Participatie

 

Participatief proces voor nieuwe actie-ideeën

 

Op basis van de in het kader van fase 1 opgemaakte stand van zaken, konden we een participatief proces voeren voor actie-ideeën die in het kader van het KlimaatActieProgramma (KAP) moesten worden geïmplementeerd.

De diensten van het gemeentebestuur hebben enthousiast deelgenomen aan de interne workshops. Er waren tal van actie-ideeën!

De inwoners van hun kant konden deelnemen aan een conferentie over het thema klimaatverandering in Vorst. Daarna konden ze meedoen aan een burgerworkshop om ook hun actie-ideeën voor onze gemeente te delen!

Na dit proces hadden we meer dan 200 actie-ideeën die in het KAP konden worden opgenomen! Er kwamen verschillende thema’s aan bod, zoals gebouwen, vergroening, het verbruik van goederen en diensten, vervoer, ...

Uit deze ideeën werden 30 acties geselecteerd om deel uit te maken van het KlimaatActieProgramma van Vorst tegen 2030. Deze acties zullen tijdens fase 3 meer in detail worden uitgewerkt om ze operationeel te maken. Ga naar de pagina van fase 3 om deze stap te volgen!

 

  Voorbije evenementen:

 

WOENSDAG 23 MAART 2022

Conferentie voor het grote publiek over de klimaatverandering, oorzaken en gevolgen in Vorst, en over de mogelijkheden om actie te ondernemen op gemeentelijk niveau

De klimaatverandering is brandend actueel! Er moet VANDAAG actie worden ondernomen om de impact voor het leven van MORGEN tot een minimum te beperken.

 

Maar hoe zit het concreet met Vorst?
Wat zijn de belangrijkste bronnen van broeikasgasemissies in Vorst? Hoe kunnen we die op gemeentelijke schaal inperken?
Welke gevolgen van de klimaatverandering kunnen we in Vorst verwachten?
Welk risico vormt het bv. op het vlak van overstromingen en hitte-eilanden?
En hoe kunnen we daarop anticiperen door onze infrastructuren aan te passen?

 

De studiebureaus die met de gemeente Vorst aan het KlimaatActieProgramma werken, hebben een stand van zaken opgemaakt over de situatie in Vorst. Deze zal aan u worden voorgesteld. We kunnen een open debat voeren over deze vragen.

 

Slides van de conférentie : Intro & Conclusie   -   De klimaatverandering, oorzaken en gevolgen    -    Zich aanpassen aan de klimaatverandering in Vorst

 

 


 
 
 
ZATERDAG 7 MEI 2022

 

Hoe zit het in Vorst met de klimaatverandering? Welke effecten voelt u nu al, afhankelijk van de wijk waar u woont? Wat kunnen we doen op gemeentelijk niveau?

Wilt u deze klimaatkwesties beter begrijpen, en er samen over nadenken om uzelf en de gemeente te inspireren?

Heeft u aan de klimaatmars deelgenomen en heeft u een heleboel ideeën die wachten om uitgevoerd te worden?

Of vraagt u zich af wat u moet doen en wilt u dit bespreken met andere inwoners?

 

Neem deel aan deze workshop op 7 mei om ons te helpen een KlimaatActieprogramma van Vorst te creëren dat afgestemd is op de uitdagingen!

Wanneer? Zaterdag 7 mei van 10 tot 14 uur

Voor wie? Voor iedereen die op het grondgebied van Vorst woont en/of werkt

Waarom? Om na te denken over de manier waarop we de 3 doelstellingen van het KlimaatActieProgramma van Vorst kunnen bereiken:

  • de vermindering van broeikasgassen (via huisvesting, mobiliteit, voeding, andere aankopen van goederen en diensten, ...)
  • de aanpassing van het grondgebied aan de gevolgen van de klimaatverandering
  • de vermindering van de ongelijkheid op milieuvlak

 

Hoe kan ik me inschrijven? Dat is gemakkelijk: INSCHRIJVINGEN

Het aantal deelnemers wordt beperkt tot 30 personen: we willen een zo gediversifieerd mogelijk panel samenstellen (leeftijd, geslacht, opleidingsniveau, locatie) op basis van het uitgebreider inschrijvingsformulier. 

 

 

 

Afdrukken