Transparantie

Ordonnantie van 14 december 2017  betreffende de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen.

Hieronder vindt u een aantal documenten die per thema gerangschikt zijn en die u zullen helpen om de werking van uw gemeente beter te begrijpen. De bibliotheek zal regelmatig geüpdatet worden.

  • TRANSPARENTIE VAN DE BEZOLDIGINGEN EN VOORDELEN

een gedetailleerd overzicht van de bezoldigingen, de voordelen van alle aard en alle representatiekosten die aan haar openbare mandatarissen toegekend zijn

Bezoldigingen 2019

Aangiftes waarin artikel 7 § 2 van de ordonnantie “Transparantie” voorziet

Aanwezigheden 2019

Bezoldigingen 2018

Aangiftes waarin artikel 7 § 2 van de ordonnantie “Transparantie” voorziet

Aanwezigheden 2018
Bezoldigingen 2017 Aanwezigheden 2017

 

  • JAARVERSLAG

Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2017

 

  • GEMEENTEBEGROTING

Details van de gemeentebegrotingen

De gemeentelijke begroting 2021

De gemeentelijke begroting 2020

De gemeentelijke begroting 2019

De gemeentelijke begroting 2018

De gemeentelijke begroting 2017

 

  • OVERHEIDSOPDRACHTEN

Een inventaris van alle overheidsopdrachten die de gemeente toegewezen heeft, met per opdracht vermelding van de begunstigden en de vastgelegde bedragen, ongeacht of de opdracht met of zonder bevoegdheidsdelegatie toegewezen is

Overheidsopdrachten 2020

Overheidsopdrachten 2019

Overheidsopdrachten 2018

Overheidsopdrachten 2017

 

  • SUBSIDIES

Een inventaris van de toegekende subsidies, met vermelding van de begunstigde, het onderwerp van de subsidie ​​en het bedrag daarvan:

Lijst van de subsidies 2019

Lijst van de Subsidies 2018 

 

  • HUMAN RESSOURCES

Het organogram van de gemeente.

Kabinetsleden ten dienste van de Burgemeester en de Schepenen.

Vacatures

Afdrukken