Gewestelijk mobiliteitsplan: Good Move

Als Brusselse gemeente sluit Vorst zich aan bij het gewestelijk mobiliteitsplan Good Move, dat het kader vastlegt waarbinnen het GMP moet worden uitgevoerd.

Het gewestelijk plan is erop gericht elke weggebruiker aangepaste, gefaciliteerde en geïntegreerde mobiliteitsoplossingen te bieden, zodat die voor elk traject de meest geschikte verplaatsingswijze kan kiezen, afhankelijk van de bestemming en de behoeften op een bepaald moment.

In overeenstemming met het gewestelijk mobiliteitsplan heeft het GMP dan ook tot doel van Vorst een aangename en veilige gemeente te maken,

  • bestaande uit autoluwe buurten, verbonden door intermodale structurele assen en
  • gericht op doeltreffend openbaar vervoer en een vlotter verkeer.


Was er burgerparticipatie bij de uitstippeling van het gewestelijk mobiliteitsplan Good Move?

Ja, in 2016 heeft het Brussels Gewest een grootschalig participatief proces opgestart met het oog op de uitwerking van het nieuw gewestelijk mobiliteitsplan.

Dankzij deze participatie werden de meeste Brusselse en Belgische actoren, zowel openbare als privé- of verenigingsactoren, en burgers geactiveerd om samen innoverende oplossingen te vinden voor de problemen bij de verplaatsingen.

Meer info over Good Move: https://mobilite-mobiliteit.brussels/nl/good-move

Synthese van het Gewestelijk Mobiliteitsplan 2020-2030 – Good Move

 

 

Afdrukken
liensfocus

Lopende werven

Publicaties

Foto's

Geef uw mening

Agenda
Conversatietafels Nederlands 15-10-2021 - 17-12-2021 — Nederlandstalige bibliotheek van Vorst- de bib - Van Volxemlaan 364
De eerste Energiedag in Vorst! 16-10-2021 10:00 - 17:00 — Montenegrostraat 144
Enkele wijkrommelmarkten 17-10-2021 08:00 — Sint-Denijsplein
Loopbaantraject 2021 18-10-2021 - 13-12-2021 — Diverse locaties in Vorst, Ukkel en Sint-Gillis
Mozaïekatelier 19-10-2021 - 21-12-2021
Aankomende agenda-items...