Het College

Samenstelling van het College van Burgemeester en Schepenen

België is een federale staat die is samengesteld uit Gewesten, Gemeenschappen, Provincies en Gemeenten. De Gemeente is de overheidsinstelling die het dichtst bij de burger staat.

Om de 6 jaar kiezen de inwoners de raadsleden die de Gemeenteraad vormen en het College van Burgemeester en Schepenen. 


In functie van de resultaten van de verkiezingen, stellen de verschillende partijen een meerderheid samen. Deze meerderheid moet meer dan de helft van de verkozenen bevatten (uit een enkele partij wanneer ze de meerderheid heeft, maar indien nodig uit verschillende partijen). De leden van het College van Burgemeester en Schepenen worden gekozen uit de leden van de Gemeenteraad. Elke Schepen heeft één of meerdere bevoegdheden. Tijdens de onderhandelingen stellen de partijen die als winnaar uit de verkiezingen zijn gekomen, een Algemene beleidsverklaring op, die een leidraad wordt voor het werk van het College. Ze bevat de prioriteiten van de gemeentelijke meerderheid voor de 6 jaar van de legislatuur.
De Gemeenteraad keurt de aktes en reglementen goed (of af) die worden voorgesteld door het College van Burgemeester en Schepenen.

Hieronder vindt u de verdeling van de bevoegdheden van de leden van het College:

Burgemeester

Stéphane ROBERTI
(Ecolo-Groen)

s roberti

Emailadres
Tel: 02 538 24 97
Fax : 02 370 22 13
Pastoorstraat, 2 – 1190 Brussel

Bevoegdheden:
Algemene zaken – I.D.P.B. – Politie – Personeel – Secretariaat – Public Relations – Protocol – Informatie – Europese en internationale samenwerking – Internationale solidariteit en migratie – Toekomstperspectief en Strategie – Burgerparticipatie - Transitie van het Bestuur (gedeelde bevoegdheid) – Website.
 
1ste Schepen

Charles SPAPENS
(PS)

c spapens

Emailadres
Tel : 02 370 22 06
Fax : 02 370 22 13
Pastoorstraat, 2 – 1190 Brussel

Bevoegdheden:
Economische Ontwikkeling – Tewerkstelling - Sociale Economie – Handel - Stadsheropleving (Wijkcontracten, SVC, EFRO, Stadsbeleid, ...) - Stadsplanning (gedeelde bevoegdheid) - Cultuur (Franstalige Bibliotheek, Grote Evenementen, Feestelijkheden) - Transitie van het Bestuur (gedeelde bevoegdheid) – Informatica.
 
2de Schepen

Mariam EL HAMIDINE
(Ecolo-Groen)

m el hamidine

Emailadres
Tel : 02 370 22 08
Fax : 02 370 22 13
Pastoorstraat, 2 – 1190 Brussel

Bevoegdheden:

Gelijke rechten – Intergenerationele zaken – Jeugd – Senioren – Sociale Zaken (Handicaps, gezondheid, ...) – Burgerlijke Stand – Bevolking – Erediensten en vrijzinnigheid.

3de Schepen

Ahmed OUARTASSI
(PS)

a ouartassi

Emailadres
Tel : 02 370 22 09
Fax : 02 370 22 13
Pastoorstraat, 2 – 1190 Brussel

Om een afspraak te maken: 0476 73 31 90

Bevoegdheden:

Financiën - Sport (met inbegrip van Naschoolse activiteiten) - Toezicht op het OCMW - Centrale aankoopdienst - Juridische zaken

4de Schepen

Alain MUGABO MUKUNZI
(Ecolo-Groen)

a mugabo

Emailadres
Tel : 02 370 22 05
Fax : 02 370 22 13
Pastoorstraat, 2 – 1190 Brussel

Bevoegdheden:

Schepen van de Groene Stad: Klimaat – Stedenbouw – Stadsplanning (gedeelde bevoegdheid) – Gemeentelijke Eigendommen – Leefmilieu – Ecologische Transitie – Stadslandbouw – Groene Ruimten – Energie – Water.

5de Schepen

Françoise PERE
(PS)

f pere

Emailadres
Tel : 02 370 22 04
Fax : 02 370 22 13
Pastoorstraat, 2 – 1190 Brussel

Bevoegdheden:

Openbare Werken – Kinderopvang – Muziekacademie – Overheidsopdrachten.

6deSchepen

Maud DE RIDDER
(Ecolo-Groen)

m de ridder

Emailadres
Tel : 02 370 22 02
Fax : 02 370 22 13
Pastoorstraat, 2 – 1190 Brussel

Bevoegdheden:

Onderwijs – Programma Preventie Schoolverzuim – Buitenschoolse opvang – Huisvesting.

7de Schepen

Saïd TAHRI
(PS)

s tahri

Emailadres
Tel : 02 370 22 01
Fax : 02 370 22 13
Pastoorstraat, 2 – 1190 Brussel

Bevoegdheden:
Openbare Netheid - Kermissen en Markten - Vaderlandslievende Aangelegenheden.
8ste Schepen

Fatima EL OMARI
(PS)

f el omari

Emailadres
Tel : 02 370 22 03
Fax : 02 370 22 13
Pastoorstraat, 2 – 1190 Brussel

Permanentie: op woensdag van 10u30 tot 13u30 (Sint-Denijsstraat 14)

Bevoegdheden:
Preventie - Sociale cohesie en Verenigingsleven
9ste Schepen

Esmeralda VAN DEN BOSCH
(Ecolo-Groen)

e vanden bosch

Emailadres
Tel : 02 370 22 07
Fax : 02 370 22 13
Pastoorstraat, 2 – 1190 Brussel

Bevoegdheden:
Nederlandstalige aangelegenheden - Dierenwelzijn - Mobiliteit – Parkeerbeleid
 

 

 

Gemeentesecretaris

Betty MOENS

Emailadres
Tél: 02 370 22 19
Fax: 02 370 22 13

Gemeenteontvanger

Annie DE PRYCK

Emailadres
Tél: 02 370 26 00
Fax: 02 370 22 13

OCMW Vorzitter

Nicolas LONFILS
 

Emailadres
Tél: 02 349 63 05
Fax: 02 349 63 47

OCMW van Vorst

 

Afdrukken