Overlijden / het kerkhof

Dienst bugerlijke stand

Schaatsstraat, 30 - 1190 Brussel

 

E-mailadres: burgstand@vorst.brussels
Tel: 02 370 22 52

Kerkhof van Vorst

Kleertstraat, 51 - 1652 Alsemberg
E-mailadress
Tel: 02 380 29 37
GSM: 0499 58 83 70
Fax: 02 361 32 16

Meer inlichtingen

 

Het overlijden dient zo snel mogelijk aangegeven te worden bij de dienst Burgerlijke stand van de plaats van overlijden door een meerderjarige, al dan niet verwant met de overledene.

Voor te leggen documenten:

 • overlijdensverklaring van de geneesheer
 • trouwboekje van de overledene
 • identiteitskaart van de overledene
 • identiteitskaart van de aangever

 
Elk overlijden brengt een aantal administratieve formaliteiten met zich mee die uitgevoerd moeten worden bij de verschillende overheden. Deze taken zijn voor rekening van de naasten die evenwel een begrafenisondernemer kunnen nemen om deze formaliteiten in hun plaats uit te voeren.

 • Ziekenfonds

Naar het ziekenfonds gaan met de SIS kaart van de overledene en het overlijden melden. De factuur van de begrafeniskosten voorleggen en hun het uittreksel van overlijden opgemaakt voor het ziekenfonds of sociale zaken overhandigen (1 originele overlijdensakte). Zijn rechten laten gelden voor het verkrijgen van de uitkering gestort door uw ziekteverzekeringsfonds in geval van overlijden.

 • Notaris

Aan uw gebruikelijke notaris een origineel uittreksel van overlijden overmaken dat afgestempeld is voor de erfenis.

 • Gemeentelijke Administratie

De gemeentelijke administratie van de plaas van overlijden verwittigt zelf de gemeente van de verblijfplaats van de overlevende echtgenoot.

 • Banken

Aan de bank waar de overledene houder van een rekening was, een fotokopie van het uittreksel van overlijden uitgereikt door de gemeente overmaken.

 • Dienst pensioenen

U dient de Zuidertoren zelf te verwittigen door hun een origineel uittreksel van overlijden te sturen of door u naar de dienst pensioenen van uw gemeente te begeven.

 • Water, gas, elektriciteit, dienst radio-retributie, telefoon

Het overlijden en de wijziging van titularis melden bij de verschillende maatschappijen.

 • Huurovereenkomst

De eigenaar binnen de kortste termijnen waarschuwen.

 • Verzekeringen

Eraan denken om contact op te nemen met de verzekeringsmaatschappij indien de overledene een overlijdensverzekering had, een brief schrijven voor de verschillende verzekeringspolissen waarvan de overledene titularis was.

 • Inschrijving van een voertuig en verkeersbelasting

Verwittigen : DIV (Dienst voor Inschrijving van de Voertuigen), Residence Palace, Wetstraat, 155, 1040 Brussel

 • Wezen

Zo snel mogelijk het Kinderbijslagfonds verwittigen.

 • Werkgever

Indien de persoon nog actief was, de werkgever van de overledene verwittigen en hem een origineel uittreksel van overlijden overmaken.

 • Hoe een erfenis verwerpen ?

Indien de overleden persoon in het Brusselse Gewest gedomicilieerd was :
Moet men zich begeven naar het Justitiepaleis, Poelaertplein, op de benedenverdieping, lokaal nr 0.9

Openingsuren : van 8u30 tot 12u30 en van 13u30 tot 16u00.
Voor te leggen documenten : een kopie van de akte van overlijden en van uw identiteitskaart.
Deze formaliteit moet onmiddellijk gebeuren.


Het kerkhof van Vorst


Alle inlichtingen betreffende de begrafenis en het kerkhof (graven, terreinconcessie, bestemmingswijziging van de grasperken, verassing, uitstrooien van de asse, columbarium) kunnen verkregen worden :

Tel: 02 380 29 37 of GSM: 0499 58 83 70

 • op het kantoor van de Burgerlijke Stand

Gemeentehuis
Pastoorstraat, 2 - 1190 Brussel

Tel : 02 370 22 52 of  Fax: 02 370 22 56

Afdrukken