Dierenwelzijn

De Gemeente Vorst kan u een premie toekennen voor de sterilisatie van uw huiskat.

De tegemoetkoming bedraagt 35 euro voor een kater en 50 euro voor een kattin.

Dit komt overeen met 50% van de tarieven die worden aangerekend door de dierenarts die is aangesteld in het kader van de opdracht voor de sterilisatie van zwerfkatten.

Er kan slechts één premie worden toegekend per jaar en per huishouden dat in de gemeente Vorst woont. De premie kan worden gecombineerd met andere financiële steun, maar het ontvangen bedrag mag nooit hoger zijn dan 100% van de totale kosten van de sterilisatie.

Elke geïnteresseerde kan binnen 3 maanden na de ingreep een schriftelijke aanvraag indienen (per post of per e-mail) bij de dienst Dierenwelzijn. Het formulier moet vergezeld gaan van bewijsstukken.

U vindt hieronder:

Stuur ons een volledig dossier zodat het zo snel mogelijk wordt verwerkt.

 

Afdrukken