De Maas Neerstalle

Neerstalle: een nieuw verkeersplan om de wijk autoluw te maken

De wijk Neerstalle is een van de wijken waar de studiefase, die in verschillende stappen verloopt, dit jaar gestart is.
Bij elke stap van het proces om Neerstalle om te vormen tot een autoluwe wijk, wordt burgerparticipatie georganiseerd en aangemoedigd.
 
Het basisidee is dat de verbetering van de wijk ook samen met de bewoners en gebruikers moet gebeuren, waarbij zo goed mogelijk rekening wordt gehouden met hun ervaringen en het juiste evenwicht wordt gevonden tussen de beoogde doelstellingen, de technische beperkingen en de wensen van elke burger of groep burgers.
 
Daartoe worden verschillende informatie-, ontmoetings- en gespreksmomenten georganiseerd.
 
 

Afdrukken