Lopende werven

 

 • Vanaf 17 jaunari tem 25 maart 2022
Koningslaan (omgeving Rochefortplein en Serviëstraat)

VIABUILD zal verschillende haltes van de MIVB heraanleggen (halte Rochefort, Belgrado en Servië).
De rijbaan wordt er afgesloten voor parkeren en verkeer ter hoogte van de werf. Het auto-, fiets- en busverkeer wordt omgeleid.

Meer info op www.stib-mivb.be & https://via.osiris.brussels
Contact MIVB: Mathieu De Ruyck (verantwoordelijke werken) - GSM 0490/14.15.58 - mathieu.deruyck@stib.brussels
Contact VIABUILD: Gert Vandepaar (verantwoordelijke werf) - GSM 0475/44.80.48 - gert.vandepaar@viabuild.be

Bericht aan de bewoners (pdf)

Info Fases (pdf)


 • Vanaf 10 januari 2022
Wijk Hoogte Honderd

Vervanging van de tramsporen en aanpassingen haltes door de MIVB. De situatie voor het auto- en fietsverkeer wijzigt naargelang de fase.

Meer inlichtingen en omleidingsplannen


 • Van 24 mei tot eind oktober 2021
Brugmannlaan: Werken van de MIVB

De MIVB zal de tramsporen op de Brugmannlaan vervangen. De werkzaamheden, die in etappes worden uitgevoerd, zullen tijdelijk de toegang tot parkeerplaatsen op de weg en tot private parkeerplaatsen (garages, parkings) belemmeren.

Meer inlichtingen

Waar uw vuilniszakken zetten?


 • Vanaf 8 maart 2021
Van Volxemlaan

Werken aan het rioolnet (Vivaqua).

Lopende fase van de werkzaamheden :
Tussen de Kastanjestraat en de Guillaume Van Haelenlaan van nummer 221 tot nummer 339 (de straat zal afgesloten zijn voor plaatselijk verkeer)

Waar uw vuilniszakken zetten?

Meer inlichtingen


 • Vanaf augustus 2020
Wijk Hoogte Honderd

In de komende maanden zullen verschillende werven in de wijk Altitude Cent plaatsvinden (MIVB, Vivaqua).

 

Meer inlichtingen

 


 • Vanaf 6 januari 2021
Jupiterlaan

Voorbereidende werkzaamheden voor de toekomstige metrolijn 3. Werken aan de riolering, de water- en gasleiding.
De Jupiterlaan zal gedurende de werkzaamheden gedeeltelijk afgesloten worden voor het verkeer:

 • Tweerichtingsverkeer tussen de Timmermanstraat en de parking van de Match, met aanleg van een rotonde ter hoogte van nummer 192.
 • Afsluiting van de weg voor automobilisten tussen de Alsembergsesteenweg en de parking van de Match.
 • De veilige toegang tot de volledige Jupiterlaan voor voetgangers en fietsers blijft behouden.
 • De parking van de Match blijft bereikbaar via de omleiding.


Inlichtingen (oktober 2020)
Inlichtingen (december 2019)


 • Vanaf 10 augustus (voor 125 werkdagen)
Alsembergsesteenweg, tussen de Molièrelaan en Jupiterlaan - 1180 Ukkel en 1190 Vorst

Werken op het rioolnet

Meer inlichtingen

Waar uw vuilniszakken zetten?

Afdrukken