Projectoproep: Local & Together - Laten we onze handelswijken steunen!

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest lanceert een nieuwe projectoproep om de lokale handelsynamiek te ondersteunen en een lokaal commercieel weefsel te versterken : “Local & Together”. Het heeft tot doel collectieve projecten op te zetten onder leiding van verenigingen van winkeliers en andere lokale spelers in een afgebakende handelswijk.

 

Gedurende dit proces blijft hub.brussels aan uw zijde om deze projectoproep uit te voeren.

Voor wie?

De kandidaat-projecten moeten worden gedragen door minstens een handelaarsvereniging die beschikt over een rechtspersoonlijkheid (een ondernemingsnummer) en een maatschappelijke zetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Waarvoor?

De projecten kunnen qua doelstellingen passen binnen twee aanvullende categorieën.

1. Categorie “Steun aan handelaarsverenigingen"

Het doel bestaat erin de collectieve dynamiek aan te moedigen in de meeste handelswijken van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De gezochte collectieve projecten moeten bijdragen tot de structurering en handelsontwikkeling van de wijk in kwestie, tot meer duurzame buurtconsumptie en tot sterkere banden tussen de handelszaken en de gebruikers uit de wijk.

De projecten zullen moeten worden uitgevoerd volgens een milieubeheerlogica. Methodologische begeleiding van hub.brussels zal de projectdragers daarbij helpen.

2. Categorie "Steun voor vernieuwende projecten: voor samenwerkende kringloophandelswijken "

Het doel bestaat erin op wijkniveau vernieuwende proefprojecten om de middelen gemeenschappelijk te maken, te steunen. De voorgestelde projecten moeten collectieve oplossingen testen voor problemen die de handelaars gemeenschappelijk hebben en voor een gewestelijke prioriteit, onder meer inzake afvalbeheer, logistiek, mobiliteit en duurzame voeding.
De gezochte projecten passen in een aanpak die ertoe bijdraagt de ecologische voetafdruk van de consumptiepatronen te verkleinen, en moeten een grotere impact op economisch en milieuvlak ontkoppelen.

Wat kunt u ontvangen?

 • Begeleiding van hub.brussels
 • Een specifieke gewestelijke financiële steun :
  • Categorie 1: maximaal € 5.000 (tegemoetkomingspercentage dat tot 100% kan gaan)
  • Categorie 2: maximaal € 60.000 (tegemoetkomingspercentage dat tot 100% kan gaan)

Het totale budget van de projectoproep bedraagt € 300.000.

Selectiecriteria voor het project

Het gaat om een wedstrijd. De selectie zal gebeuren op basis van de projecten die het best beantwoorden aan de selectiecriteria. En dit tot het beschikbare budget is uitgeput. De projecten zullen volgens drie criteria worden beoordeeld:

 • Overeenstemming met de doelstellingen van de projectoproep: collectief karakter, verankerd in het grondgebied en vernieuwing
 • Geloofwaardigheid van de doelstellingen en operationele haalbaarheid van het project
 • Resultaten en impact van het project

Deze criteria zullen door een multidisciplinair adviescomité worden onderzocht en beoordeeld.

Hoe reageer je op de projectoproep?

Lancering van de projectoproep: 14/07/2020.

Ga als volgt tewerk:

 • Raadpleeg het reglement van de projectoproep en de bijlagen:

 Het reglement

 • Contacteer hub.brussels en werk een project uit

De kandidaat-verenigingen moeten deelnemen aan twee begeleidingssessies van telkens 45 minuten bij het team "Plaatselijke samenwerkingsverbanden" van hub.brussels. Neem contact op met het team (infopart@hub.brussels), uitlerijk tien werkdagen vóór de uiterste datum voor het indienen van de kandidaturen.

 • Dien het kandidatuurdossier in

Dit bevat:

 

Naast de elementen hierboven moet voor de kandidaat-projecten in het kader van de categorie "Steun aan vernieuwende projecten" ook het volgende worden ingediend:

 

Het kandidatuurdossier moet per e-mail verstuurd worden naar projecteconomie@gob.brussels.
Het dossier moet uiterlijk op 23/08/2020 verstuurd worden.

Een adviescomité zal de kandidatuurdossiers analyseren.

 

Afdrukken