Mobiliteit

 

Veiligheid van de voetgangers

Wordt voorzien: Verbreding van de voetbaden, verlaging van de voetpaden ter hoogte van de voetgangersoversteekplaatsen, aangepaste tegels en geluidssignalen voor slechtzienden + driejarenplan voor renovatie - een voetgangersvriendelijke gemeente worden + project voor de renovatie van de openbare ruimten van het hart van Vorst in het kader van het Duurzaam Wijkcontract Abdij.

De uitbouw van het openbaar vervoer (MIVB, NMBS, ...) in Vorst

De MIVB heeft verschillende nieuwe lijnen en projecten voor de uitbreiding van haar netwerk voorzien:

  • bus 37, die sinds begin mei actief is en het Albertplein met het station van Linkebeek verbindt
  • bus 52: deze toekomstige lijn zal Vorst Nationaal en de wijk rond het Centraal Station met elkaar verbinden via de Britse Tweedelegerlaan, het Rochefortplein, het Albertplein, de Bareel van Sint-Gillis en de Hallepoort
  • bus 74: deze nieuwe lijn zal het Erasmusziekenhuis verbinden met Ukkel-Kalevoet via het winkelcentrum Cora, de Paapsemlaan, het centrum van Vorst en Vorst Nationaal
  • De MIVB is ook van plan tram 7 te verlengen tot aan WIELS.
  • Voor het station Albert werd er een gewestelijke vergunning toegekend: de gesprekken met de MIVB zijn aan de gang om ervoor te zorgen dat het toekomstige station perfect verbonden wordt met lijn 7 en tegemoetkomt aan de behoeften van de Vorstenaren.

De gemeente heeft ook de dialoog aangeknoopt met de NMB en Infrabel om onder meer te zorgen voor de verbetering van de toegankelijkheid van de stations Vorst-Oost en Vorst-Zuid.

Wat is de gemeente van plan te doen om de fietsinfrastructuur uit te breiden?

De gemeente wenst parkeren veiliger te maken door het gebruik van openbare gebouwen en garages/privéparkeerruimten te maximaliseren. Ze overweegt ook het aanleggen van fietsparkings in de scholen. Ook heeft ze de afwerking van de gewestelijke fietsroutes gevraagd.
Op termijn overweegt ze:

  • het instellen van gemeentelijke routes;
  • het inrichten van fietsstraten telkens wanneer mogelijk;
  • het opnemen van beperkte eenrichtingswegen, B22- en B23-voorrangsborden voor fietsers.


Parkeerproblemen (wildparkeren en plaatsgebrek tijdens evenementen ...)

De gemeente overweegt overeenkomsten te sluiten met de privépartners (grootwarenhuizen, kantoren, ...) voor de terbeschikkingstelling van hun parkings ‘s avonds en in het weekend. Tegelijkertijd worden de gesprekken met Vorst Nationaal en Union saint-gilloise voortgezet om snel een ambitieus parkeer- en toegangsplan in te stellen (pendelparking, pendeldiensten, invoering van een nieuwe reglementering en tarifering rond de zaal/het stadion tijdens de evenementen).

Hoge snelheid van de auto’s in bepaalde straten

De installatie van vertragende voorzieningen en de toename van de snelheidscontroles maken deel uit van denksporen die de gemeente overweegt.

Hoe staat het met het gemeentelijke mobiliteitsplan?

Het nieuwe College wenst een ambitieus mobiliteitsplan voor de gemeente uit te denken, in samenwerking met het Gewest en de inwo(o)n(st)ers. De voornaamste doelstellingen van dit plan bestaan erin de autodruk en het transitverkeer via de secundaire wegen te verminderen en de veralgemening van de zone 30’s voort te zetten. Raadpleeg voor meer inlichtingen over de mobiliteit in Vorst de pagina ‘Mobiliteit’.

 

Afdrukken