Gemeentewoningen

Toewijzingsreglement

 

Tijdens zijn openbare zitting van 20 oktober 2020 heeft de gemeenteraad het toewijzingsreglement van de gemeentewoningen goedgekeurd.

Om het uittreksel uit het register der beraadslagingen van de Gemeenteraad te raadplegen, klik hier.

 

Afdrukken