Stedelijke Ontwikkeling

 
Schepen: Jean-Claude ENGLEBERT

 

GESLOTEN op maandag 23 juli (Nationale feestdag)

Dienst Stedelijke Ontwikkeling
Technisch centrum
Brusselsesteenweg 112
1190 Brussel
Toegangsplannen

Tel: 02 348 17 21 - 0348 17 26
Fax: 02 348 17 29
Emailadres

Op woensdag werkt de dienst Stedelijke Ontwikkeling met gesloten deuren.

Openingstijden voor het publiek
Technische en administratieve permanentie
(diverse inlichtingen, raadplegen van openbare onderzoeken, indienen van aanvragen voor een stedenbouwkundige vergunning, raadplegen van archieven, enz.)
Maandag en donderdag van 8u30 tot 12u00 en van 13u00 tot 16u00

Aanvullende administratieve permanentie
(raadplegen van openbare onderzoeken, indienen of afhalen van stukken, enz.):

Donderdag van 16u00 tot 20u00

 

DIENST STEDENBOUW: Tijdens de zomervakantie zal de laatste permanentie van donderdagavond plaatsvinden op donderdag 12 juli. Herneming van de permanenties op donderdag 23 augustus
(geen permanentie op donderdagavond tussen 13 juli en 22 augustus).

 

Buiten die uren, enkel op afspraak (zie hieronder).

  • Follow-up van een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning (dossierkosten : 250€ betaling exclusief door Bancontact aan het ontvangst)

Tel: 02 348 17 21 of 02 348 17 28 of 02 348 17 48

  • Follow-up van een aanvraag voor een milieuvergunning

Tel: 02 348 17 27

  • Afspraak met een architect/technicus van de dienst stedenbouw

Tel: 02 348 17 28 of 02 348 17 48

Aanvraag van Stedenbouwkundige inlichtingen
Tel : 02 348 17 58

Vergoeding: 80€ (160€ hoogdringendheid in geval van een gerechtelijk verkoop).
Download het formulier.

  • Raadplegen en/of reproductie van archiefstukken

Tel: 02 348 17 41 of 02 348 17 48

  • Afgifte van afschriften van documenten, reglementen of uittreksels van plannen beoogd door de organieke ordonnantie (BWRO) of door de ordonnantie inzake milieuvergunningen:

Plannen:
-    A4-formaat: € 1,00/stuk
-    A3-formaat: € 3,00/stuk

Platen:
-    A2-formaat: € 8,00/stuk
-    A1-formaat: € 10,00/stuk
-    A0-formaat: € 12,00/stuk
-    Groter: € 15,00/m²

  • Vast bedrag voor het opzoeken van het (de) dossier(s) betreffende een goed (voor raadpleging ter plaatse of voor de reproductie van documenten): € 10,00/adresHet gemeentebestuur beschikt over zeer volledige archieven van stedenbouwkundige en milieuvergunningen.
Die archieven kunnen geraadpleegd worden tijdens de openingstijden voor het publiek:

  • Hetzij door de eigenaars, op voorlegging van een kopie van een titel van eigendom en identiteitskaart
  • Hetzij door derden, op voorlegging van ofwel een machtiging van de eigenaar (medeondertekende kopie van de identiteitskaart en van de titel van eigendom), ofwel een voorlopige koopakte of een koopoptie.


BETALING EXCLUSIEF DOOR BANCONTACT

Nuttige links

Infofiche - BIM: het regenwater op het perceel te beheren

Architecturale en stedenbouwkundige regelgeving die nageleefd moet worden bij elk bouw- of renovatieontwerp

Kaarten en regelgeving voor de bestemming per zone

Afdrukken