Noodwoning

Ik zit zonder huisvesting en zoek dringend een plek om te slapen : tot wie moet ik mij richten ?

 

Centrum voor dringend onthaal "Ariane"

Luttrebruglaan, 132 - 1190 Brussel
Tel : 02 346 66 60 (24u/24)
info@centreariane.be

Opdrachten:

  • crisisopvang voor personen die in acute psychosociale moeilijkheden verkeren en onmiddellijk nood hebben aan opvang
  • het Centrum Ariane geeft inlichtingen over de mogelijke oriëntaties naar andere erkende onthaalvoorzieningen in Brussel. Het centrum kan u begeleiden zodat u te weten komt waar er plaats is in een opvanghuis.
  • doorverwijzen van de tijdelijke bewoners naar andere onthaalvoorzieningen die aan hun problematiek beantwoorden.
  • begeleiding bij het zoeken naar een oplossing inzake huisvesting (duur van het verblijf beperkt tot 7 dagen, 2 keer hernieuwbaar maar maximale duur van een maand, mogelijkheid van 15 bijkomende kalenderdagen voor gezinnen volgens bepaalde criteria). Gelet op de lockdown worden de termijnen tot nader order bevroren
  • materiële en psychologische ondersteuning, administratieve hulp, informatie, bemiddeling, hulp bij relatie- en huisvestingsproblemen
  • De dienstverlening is permanent gratis geworden


OCMW van Vorst

Pastoorstraat, 35 - 1190 Brussel
Tel : 02 349 63 00

Het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn (OCMW) zorgt voor het verlenen van een bepaald aantal sociale diensten en waakt over het welzijn van elk e burger. Elke persoon die wettelijk in België verblijft, heeft recht op maatschappelijke assistentie. Deze maatschappelijke assistentie heeft als doel een minimum inkomen te waarborgen aan de ganse bevolking. Om te kunnen genieten van maatschappelijke hulp moeten bepaalde voorwaarden vervuld zijn. Alvorens deze toe te kennen, voert het OCMW in elk van de gevallen een onderzoek uit wat betreft de bestaansmiddelen van de betrokken persoon.

Om een nieuwe aanvraag in te dienen, moet u zich ter plaatse begeven aan het onthaal (een rood ticket nemen bij de ingang):

Van maandag tot donderdag van 8u30 tot 12u en van 13u30 tot 16u
Op vrijdag van 8u30 tot 12u

 

Afdrukken
liensfocus

Lopende werven

Publicaties

Foto's

Geef uw mening

Agenda
Forest Summer Sport 2022 27-06-2022 - 26-08-2022 — Verschillende locaties in Vorst
Park Poétik 2022 01-07-2022 - 28-08-2022 — Verschillende locaties in Vorst
Jeugdpermanentie 06-07-2022 14:00 - 18:00 — abdij van Vorst - recht over zomerbar Buvette ABY
Permanenties “Wiels in de bloemetjes” in de Drukkerijtuin: 06-07-2022 16:00 - 18:00 — Drukkerij - Drukkerijstraat 5
Lire dans les parcs 08-07-2022 - 26-08-2022 — abdij van Vorst en park van Vorst
Aankomende agenda-items...