Schriftelijke vraag de aanwezigheid van winkelwagentjes op trottoirs en straten (Pierre De Permentier) NL

Afdrukken