Het waarschuwingssysteem per sms van BE-Alert wordt deze donderdag in Brussel getest

Op donderdag 7 april testen de diensten van de hoge ambtenaar en het Nationaal Crisiscentrum het versturen van sms’en op basis van de locatie van de burgers die die dag aanwezig zijn op het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

 

Die actie heeft een dubbel doel:

  • enerzijds het testen van de infrastructuur en de capaciteit van de telefoonoperatoren in het kader van een massale verzending van sms’en in een korte tijdspanne,
  • het promoten van de Be-Alert-tool bij de bevolking aanwezig op het Brussels grondgebied.

 

Het BE-Alert-systeem kan door lokale, provinciale en nationale overheden worden gebruikt om burgers te waarschuwen in geval van een noodsituatie. Om het systeem zo doeltreffend mogelijk te gebruiken in geval van een incident, is het belangrijk regelmatig testmomenten te organiseren.

De oefening maakt deel uit van de trimestriële nationale testdag van het BE-Alert systeem, op de eerste donderdag van de maand, die de federale autoriteiten toelaat het systeem te testen.

Dankzij een dergelijke grootschalige test kunnen de capaciteit en de snelheid van BE-Alert worden getest en kunnen eventuele verbeterpunten geïdentificeerd worden. Het Nationaal Crisiscentrum zal na afloop een grondige analyse van de test uitvoeren.

Schrijf je gratis in via www.be-alert.be

Inschrijven voor BE-Alert is gratis en kan het verschil maken tijdens een noodsituatie. Stroompanne, verontreiniging van het drinkwater, evacuatie van een wijk volgend op een noodsituatie, allemaal situaties die het verzenden van een BE-Alert kunnen rechtvaardigen.

be-alert 7 april

Afdrukken