Middeleeuwse Feesten geannuleerd dit jaar!

Sommigen onder u vragen zich - terecht - af waarom wij onze traditionele Middeleeuwse Feesten hebben geannuleerd. Het is met spijt in het hart dat we deze belangrijke festiviteiten dit jaar niet organiseren.

 

Beste Vorstenaren,
Beste sympathisanten van de Middeleeuwse Feesten,

Wij willen u dan ook de nodige toelichting verschaffen en nader verklaren waarom wij hebben moeten beslissen ze dit jaar niet te doen doorgaan.

De beslissing tot annulering werd reeds in april genomen, rekening houdend met:

  • de toestand van de coronapandemie op dat moment;
  • het feit dat voor dit evenement een openbare aanbesteding moet worden uitgeschreven om een deel van het beheer en de programmering ervan uit te besteden;
  • de omvang van een dergelijke organisatie, die gewoonlijk reeds in de eerste maanden van het jaar van start gaat.


Toen het Overlegcomité het ‘buitenplan’ aankondigde (met name de mogelijkheid om evenementen tot 75.000 personen toe te laten, door toepassing van het Covid Safe Ticket, onder voorbehoud van de gezondheidssituatie, die overigens nog zeer onstabiel is, vooral in Brussel), hebben wij beslist de situatie te herbekijken en de nieuwe mogelijkheden die zich aandienden opnieuw te evalueren, in de hoop eindelijk te kunnen terugkomen op de oorspronkelijke beslissing om af te gelasten.

Helaas hebben de bezoekersstroom tijdens de Middeleeuwse Feesten (50.000 bezoekers gespreid over 3 dagen), de opgelegde toegangsvoorwaarden (controle van identiteitskaarten en Covid Safe Ticket door bevoegd personeel), de duur van het evenement (3 dagen) en het niet-rekbare beschikbare budget onze laatste hoop doen vervliegen.

De organisatie van het Festival Forest Sounds op zaterdag 4 september aan de Abdij heeft wellicht ook het onbegrip ter zake nog aangewakkerd.
Deze evenementen zijn echter niet vergelijkbaar (bezoekersaantal, duur, ingezet personeel, externe organisator, aantal deelnemers (8.000), ...).

Wij zullen alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat onze 24e Middeleeuwse Feesten in 2022 kunnen doorgaan en dat ze nog mooier worden.

Bedankt voor uw begrip.

fetes medievales cortège
 

Afdrukken