Transparantie van de bezoldigingen en voordelen

Transparantie van de bezoldigingen en voordelen van alle aard op gemeentelijk niveau

 

 • GEMEENTE

In Vorst ontvangt een gemeenteraadslid per commissie- of gemeenteraadsvergadering een zitpenning ter waarde van € 61,97 bruto. Gemiddeld neemt hij aan twee vergaderingen per maand deel (met uitzondering van de zomervakantie), d.w.z. een twintigtal vergaderingen per jaar.

Naast deze zitpenning geniet elk gemeenteraadslid van:

 • een MIVB-abonnement (op aanvraag);
 • een tablet met een 4G-abonnement (een onmisbaar werktuig, aangezien het beheer van de beraadslagingen gedematerialiseerd werd en de dossiers elektronisch worden verstuurd), die na afloop van zijn mandaat teruggegeven moet worden.

 
Wat de leden van het College van Burgemeester en Schepenen betreft:

 • de Burgemeester ontvangt, conform artikel 19 §1, 1e lid, 4° van de Nieuwe Gemeentewet, een wedde die overeenstemt met 102,94118 % van de wedde van de Gemeentesecretaris, nl. € 112.654,94 bruto per jaar;
 • de schepenen, op hun beurt, ontvangen een wedde die overeenstemt met 75 % van die van de Burgemeester, nl. € 84.653,71 bruto per jaar.


In Vorst werden de Burgemeester en één schepen tevens tot volksvertegenwoordiger in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement verkozen. Hun wedde als gemeentelijk mandataris wordt bijgevolg teruggebracht tot € 61.175,11 bruto per jaar, teneinde het plafond van 150 % van de parlementaire vergoeding te eerbiedigen.

De mandatarissen storten een deel van hun wedde of zitpenning door aan hun partij. Dit aandeel bedraagt:

 • 10 % van het bruto maandbedrag voor de Burgemeester ;
 • 10 % van het bruto maandbedrag voor de PS- en sp.a-schepenen;
 • 8 % van het bruto maandbedrag voor de DéFI-schepen;
 • 5 % van het bruto maandbedrag voor de Ecolo-schepenen en de OCMW-voorzitter, die lid van Ecolo is.


De leden van het College genieten van een kantoor met meubilair, een telefoonlijn en een computer en de burgemeester geniet bovendien van:

 • de tenlasteneming van een gedeelte van de benzinekosten voor zijn persoonlijke wagen, met dien verstande dat de burgemeester niet over een dienstwagen beschikt en voor zijn professionele verplaatsingen zijn persoonlijke wagen gebruikt;
 • de tenlasteneming van twee gsm-abonnementen.


Behalve het MIVB-abonnement ter waarde van € 499,00 genieten de burgemeester, de schepenen en de gemeenteraadsleden geen enkel voordeel van enigerlei aard, noch representatiekosten.
 

 •    POLITIEZONE

Op niveau van politiezone Zuid ontvangt elk politieraadslid per bijeenkomst van de commissie of van de politieraad een zitpenning ter waarde van € 80,00 bruto (ongeveer 10 vergaderingen per jaar).
De Burgemeester woont de vergaderingen gratis bij.
 

 • OCMW

Op niveau van het OCMW ontvangt een OCMW-raadslid per vergadering van de Raad, van een bijzonder comité of het Vast Bureau een zitpenning ter waarde van € 61,97 bruto. Maandelijks vindt er minder dan één vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn plaats; de regelmaat van de vergaderingen van de andere instellingen (Vast Bureau en bijzondere comités) is wisselend.

Wat de Voorzitter van het OCMW betreft: diens wedde is gelijkgesteld aan dat van een schepen.
 

 • ZUIDERHAARD

Deze is ontstaan door een fusie tussen de Vostse Haard en de Haard van Sint-Gillis. Het is de taak van de Zuiderhaard om een kadaster op te stellen van de vergoedingen en voordelen die zijn mandatarissen ontvangen. De mandatarissen worden aangeduid door de Gemeenteraad of het OCMW.
 

 • INTERCOMMUNALES

Bepaalde gemeenteraadsleden werden door de Gemeente Vorst afgevaardigd naar de volgende intercommunales en instellingen: Sibelga-Interfin, Vivaqua, HydroBru, Brulocalis, Brulabo, GSOB, Intercommunale voor Crematie, IRISteam, Agentschap voor Territoriale Ontwikkeling.

Aangezien het om intercommunale structuren gaat, is het de taak van de intercommunales om een kadaster op te stellen van de vergoedingen en voordelen die hun mandatarissen ontvangen (deze inlichtingen zullen online worden geplaatst zodra ze beschikbaar zijn).

 

 • LOKALE VERENIGINGEN

De mandaten die worden uitgeoefend in de vzw’s die tot de gemeentelijke sfeer behoren, worden – op één uitzondering na – gratis uitgeoefend:

Forest Centre Culturel (BRASS), Jeugdhuis van Vorst, Buurthuis Sint-Antonius, La Famille Forestoise, Plaatselijke Opdracht van Vorst, Sociaal Verhuurkantoor van Vorst, Institut Decroly.

De leden van het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap ontvangen een zitpenning ter waarde van € 62,00 en dit zowel op het niveau van de AV als van de RvB.

Afdrukken
« februari 2018 »
februari
ZoMaDiWoDoVrZa
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728
liensfocus

Lopende werven

Publicaties

Foto's

Geef uw mening

Agenda
Expo: Même(s), M’aime(s), Différent(s) x Abri(s) 09-02-2018 - 04-03-2018 — In BRASS
Zitting van de gemeenteraad 20-02-2018 19:30 - 23:00 — Gemeentehuis - Pastoorstraat 2
Bloedafname 21-02-2018 16:30 - 18:30 — Ecole du Vignoble - Monte Carlostraat, 91
Activiteiten rond diabetes 23-02-2018 09:30 - 11:30 — Brits Tweedelegerlaan 29
Repair Café 04-03-2018 - 11-03-2018 — Ten Weyngaert"- Bondgenotenstraat 54
Aankomende agenda-items...