De zittingen

De Gemeenteraad is de wetgevende vergadering op het niveau van de gemeente. Hij is samengesteld uit gemeenteraadsleden, de Burgemeester en de Schepenen.

raadzaal


De zittingen van de gemeenteraad worden minstens tien keer per jaar gehouden. Ze staan open voor het publiek (behalve in geval van een tuchtverhoor). De dagorde wordt vastgesteld door het College van Burgemeester en Schepenen, met de mogelijkheid voor elk ander gemeenteraadslid om een bijkomend voorstel in te laten schrijven.
De inwoners mogen de Gemeenteraad interpelleren over onderwerpen van algemeen belang. Dit recht op interpellatie van de inwoners is onderworpen aan zeer nauwkeurige regels.
De termijnen en aanvaardprocedures voor een interpellatie staan vermeld in artikel 79 van het Reglement van inwendige orde van de gemeenteraad aangenomen op 17 december 2019.
 

Voor meer inlichtingen : 02 370 26 32


De volgende zittingen van de gemeenteraad zijn gepland om 19u30 :
  • op 17 november
  • op 15 december

 

2020

 
op 20 oktober 2020
Agenda Agenda
Toelichtingsnota Toelichtingsnota
Verslag van de openbare zitting -
Besluiten van de gemeenteraad -
Mondelinge vragen -
Interpellaties van de gemeenteraadsleden -
Moties -
Burgerinterpellaties -


 
op 15 september 2020

De audio-uitzending van de sessie is toegankelijk via deze Youtube-link

Agenda Agenda
Toelichtingsnota Toelichtingsnota
Verslag van de openbare zitting -
Besluiten van de gemeenteraad -
Mondelinge vragen -
Interpellaties van de gemeenteraadsleden -
Moties

- Het eerberoon van de gemeente Vorst aan de heer Henri Kiscka (op vrrag van de heren Pierre-De Permentier, Loeweinstein, Hacken en mevrouwen Plovie, Koplowicz en El Yousfi - gemeenteraadsleden)

- De denuclearisering  (op vraag van Mevrouw Koplowicz et de heren De Beer en Boukili - gemeenteraadsleden)

Burgerinterpellaties -
 
op 31 augustus 2020
TUCHTVERHOOR
Agenda Agenda
Toelichtingsnota Toelichtingsnota

 

 
op 07 juli 2020
Agenda Agenda
Toelichtingsnota Toelichtingsnota
Verslag van de openbare zitting -
Besluiten van de gemeenteraad Besluiten
Mondelinge vragen -
Interpellaties van de gemeenteraadsleden -
Moties

- Think Pink  (op vraag van Mevrouw Michaux en de heren Roland, Jans et Hacken - gemeenteraadsleden)

- De (de)koloniale nagedachtenis en de strijd tegen de discriminatie (op vraag van Mevrouw Plovie, gemeenteraadslid)

Burgerinterpellaties -
 
op 06 juli 2020
TUCHTVERHOOR
Agenda Agenda
Toelichtingsnota Toelichtingsnota
 
op 23 juni 2020
Agenda Agenda
Toelichtingsnota Toelichtingsnota
Verslag van de openbare zitting Verslag
Besluiten van de gemeenteraad Besluiten
Mondelinge vragen -
Interpellaties van de gemeenteraadsleden -
Moties -
Burgerinterpellaties -
 
op 4 juni 2020
Agenda Agenda
Toelichtingsnota Toelichtingsnota
Verslag van de openbare zitting Verslag
Besluiten van de gemeenteraad -
Mondelinge vragen -
Interpellaties van de gemeenteraadsleden -
Moties -
Burgerinterpellaties -
 
op 19 mei 2020
Agenda Agenda
Toelichtingsnota Toelichtingsnota
Verslag van de openbare zitting Verslag
Besluiten van de gemeenteraad Besluiten
Mondelinge vragen -
Interpellaties van de gemeenteraadsleden -
Moties -
Burgerinterpellaties -
 
op 21 april 2020
Agenda Agenda
Toelichtingsnota Toelichtingsnota
Verslag van de openbare zitting Verslag
Besluiten van de gemeenteraad Besluiten
Mondelinge vragen -
Interpellaties van de gemeenteraadsleden -
Moties -
Burgerinterpellaties -
 
op 17 maart 2020

Agenda

 

Agenda

Aanvullende agenda

Toelichtingsnota

Toelichtingsnota

Aanvullende toelinchtingsnota

Verslag van de openbare zitting Verslag
Besluiten van de gemeenteraad Besluiten
Mondelinge vragen -
Interpellaties van de gemeenteraadsleden -
Moties -
Burgerinterpellaties -
 
op 4 februari
Agenda

Agenda

Aanvullende agenda

Toelichtingsnota

Toelichtingsnota

Aanvullende toelichtingsnota

Verslag van de openbare zitting Verslag
Besluiten van de gemeenteraad Besluiten
Mondelinge vragen -
Interpellaties van de gemeenteraadsleden -
Moties -
Burgerinterpellaties -

 

2019

op 17 december
Agenda

Agenda

Aanvullende agenda

Toelichtingsnota

Toelichtingsnota

Aanvullende toelichtingsnota

Verslag van de openbare zitting Verslag
Besluiten van de gemeenteraad Besluiten
Mondelinge vragen -
Interpellaties van de gemeenteraadsleden -
Moties -
Burgerinterpellaties -
 
op 12 november
Agenda

Aanvullende agenda

Agenda

Toelichtingsnota

Aanvullende toelichtingsnota

Toelichtingsnota

Verslag van de openbare zitting Verslag
Besluiten van de gemeenteraad Besluiten
Mondelinge vragen -
Interpellaties van de gemeenteraadsleden -
Moties -
Burgerinterpellaties -

 

op 22 oktober
Agenda

Aanvullende agenda

Agenda

Toelichtingsnota

Aanvullende toelichtingsnota

Toelichtingsnota

Verslag van de openbare zitting Verslag
Besluiten van de gemeenteraad Besluiten
Mondelinge vragen

X. Jans (DéFI) - de jongeren uit de wijken Vroege Groenten en Sint-Antonius

Y. Roland (MR) - Toezicht op het OCMW – Uitleg over de verandering van bevoegdheid

C. Pierre-De Permentier (MR) - Manifestatie van het gemeentepersoneel

M. Loewenstein (DéFI) - de invoering van de evenementzone rond
Vorst Nationaal

D. Goldberg (DéFI) - de acties van de burgemeester ten aanzien van de aanwezigheid van tenten in het Park van Vorst

X. Jans (DéFI) - de mobiliteitstest op de Neerstalsesteenweg

Interpellaties van de gemeenteraadsleden

M. Loewenstein (DéFI) - de situatie in de school ‘Les Marronniers’

C. Pierre-De Permentier (MR) - de staking in de school Les Marronniers

L. Hacken (cdH) - de situatie in de school Les Marronniers

L. Hacken (cdH) - het nieuwe organigram van de gemeentediensten

L. Hacken (cdH) - het al dan niet voortzetten van de schoolstraat Mysteriestraat en de uitbreiding van de voorziening naar andere scholen

C. Pierre-De Permentier (MR) - de aankondiging van de creatie van een bos in het Bemptpark

L. Hacken (cdH) - de terugkeer van geuren afkomstig van het composteercentrum in de wijken Bempt en Kersbeek

A. Billiet (MR) - de regels voor loslopende honden in de Vorstse parken en de controle door de gemeente op het houden van bepaalde hondenrassen

Y. Roland (MR) - het wijkcontract Luttrebrug - Aankoop van gebouwen - Bestemming

M. Loewenstein (DéFI) - de projecten inzake burgerparticipatie

Moties -
Burgerinterpellaties -
 

op 8 oktober 2019
Agenda

Aanvullende agenda

Toelichtingsnota

Aanvullende toelichtingsnota

Verslag van de openbare zitting Verslag van de openbare zitting
Besluiten van de gemeenteraad Besluiten van de gemeenteraad
Mondelinge vragen

C.Pierre-De Permentier (MR) - Vragenlijst naar aanleiding van het Mobiliteitsdorp

L. Hacken (cdH) - de sportzaal die momenteel gebouwd wordt in het Bemptpark

L. Hacken (cdH) - de fietsmarkering in de Globelaan

L. Hacken (cdH) - de aankoop van een nieuwe bestelwagen voor de preventiedienst

L. Hacken (cdH) - het voorstel van aanduiding van de parking voor de markt op zaterdag

Interpellaties van de gemeenteraadsleden

M. Loewenstein (DéFI) - de verlenging van tram 7 onder het Park van Vorst

L. Hacken (cdH) - de resultaten van de studie over het tracé van tram 7 en de positie van het College hieromtrent

M. Loewenstein (DéFI) - de invoering van de evenementzone “Vorst Nationaal”

X. Jans (DéFI) - de nieuwe evenementzone rond Vorst Nationaal

A. Billiet (MR) - de overlast door sirenes

X. Jans (DéFI) - de tellingen en de werken door Vivaqua in de wijk Neptunus-Telemachus-Penelope

M. Loewenstein (DéFI) - de toekomst van de Vorstse antenne van Parking.brussels

A. Rakovsky (Ecolo) - het « Wiels moeras »

S. Koplowicz (PTB) - de site van het ‘marais Wiels’

C. Pierre-De Permentier (MR) - het vastgoedproject Roosendaelstraat

I. Maduda (MR) - het parkeren van gedeelde elektrische steps

C. Pierre-De Permentier (MR) - de aanwezigheid van bloembakken op de toegang van de Neerstalsesteenweg naar het Sint-Denijsplein

L. Hacken (cdH) - de praktijken van ‘klantenwerving’ door de gemeentescholen na de start van het schooljaar

Vraag over de actualiteit N. Boukili (PTB) - manifestatie van het gemeentepersoneel van
vandaag
Moties -
Burgerinterpellaties

Tracé van tram 7

Sportcomplex Vroege Groenten

Evenementzone rond Vorst Nationaal

 
op 10 september 2019
Agenda

Aanvullende agenda

Toelichtingsnota

Aanvullende toelichtingsnota

Verslag van de openbare zitting Verslag van de openbare zitting
Besluiten van de gemeenteraad Besluiten van de gemeenteraad
Mondelinge vragen

C.Pierre-De Permentier (MR) - het transparantiebeleid en het bijhouden van een register van de door de leden van het College ontvangen documenten

L. Hacken (cdH) - de deelname van de gemeente aan de Nacht van de Duisternis

Interpellaties van de gemeenteraadsleden

M. Loewenstein (DéFI) - de nieuwe mobiliteitsinrichting op het kruispunt Kersbeek-Dumonceau- Haveskercke

L. Hacken (cdH) - de afsluiting van de Kersbeeklaan voor het autoverkeer

M. Loewenstein (DéFI) - de vorderingsstaat van de invoering van de veralgemeende zone 30 in Vorst

I. Maduda (MR) - Schoolmaaltijden

I. Maduda (MR) - "Verantwoordelijke" start van het schooljaar in het Vorstse basisonderwijs

Moties

Motie betreffende de vergrendeling geplaatst tussen de Kersbeek, Dumonceau en de Haveskerckelaan

Burgerinterpellaties Mobiliteitswerken - Kruispunt Dumonceau en Kersbeek

 

op 2 juli 2019
Agenda Aanvullende agenda
Toelichtingsnota Aanvullende toelichtingsnota
Verslag van de openbare zitting Verslag van de openbare zitting
Besluiten van de gemeenteraad Besluiten van de gemeenteraad
Mondelinge vragen

L. Hacken (cdH) - Sluiting van sportzaal Vroege Groenten / tafeltennisclubs 

L. Hacken (cdH) - Kruispunt Kersbeek-Dumonceau

Interpellaties van de gemeenteraadsleden

M. Loewenstein (DéFI) - de werf Willemen in de Driesstraat

M. Loewenstein (DéFI) - de tijdelijke beveiliging van gevaarlijke kruispunten

X. Jans (DéFI) - Het beheer en de dynamisering van de Vorstse markten

X. Jans (DéFI) - Het wildparkeren rond Vorst Nationaal

X. Jans (DéFI) - Het samenleven in het Dudenpark, Jupiterpark en Park van Vorst

D. Golberg (DéFI) - Schoolmaaltijden

D. Golberg (DéFI) - De beschikbare plaatsen in de kinderdagverblijven

L. Hacken (cdH) - Het nieuwe “Hitteplan” in de gemeentelijke kinderdagverblijven

L. Hacken (cdH) - De free floating fietsen/steps en het parkeren ervan

L. Hacken (cdH) - De richtlijnen inzake controle op het parkeren in de rode zones

Moties -
Burgerinterpellaties -
 
op 28 mei 2019
Agenda Agenda
Toelichtingsnota Toelichtingsnota
Verslag van de openbare zitting Verslag van de openbare zitting
Besluiten van de gemeenteraad Besluiten van de gemeenteraad
Mondelinge vragen

-

Interpellaties van de gemeenteraadsleden

S. Koplowicz (PTB) - Interpellatie betreffende de begroting

L. Hacken (cdH) - Stormbekken onder de Lainésquare

I. Maduda (MR) - Toestand van de school ‘Les 7 Bonniers’

C. Pierre-De Permentier (MR) - Verlenging tram 7

Moties -
Burgerinterpellaties Moeras Wiels

 

op 29 april 2019
Agenda Aanvullende agenda
Toelichtingsnota Aanvullende toelichtingsnota
Verslag van de openbare zitting Verslag van de openbare zitting
Besluiten van de gemeenteraad Besluiten van de gemeenteraad
Mondelinge vragen

de PVDA-fractie - Het project voor de bouw van een zwembad in Vorst

C. Pierre-De Permentier (MR) - Het beleid inzake dierenwelzijn

C. Pierre-De Permentier (MR) - Het ingraven van de glas- en kledingbollen

L. Hacken (cdH) - De toegang voor de voertuigen in het park van de Bempt

Interpellaties van de gemeenteraadsleden

M. Loewenstein (DéFI) - De flexibiliteit in werktijden van het personeel en de regeling inzake middagpauzes

M. Loewenstein (DéFI) - Het huishoudelijk reglement van de scholen en de straffen in het geval van laattijdige aankomsten

de PVDA-fractie - Antiracismemaatregel

L. Hacken (cdH) - De verkeersdrempels op de wegen

D. Goldberg (DéFI) - De schadelijkheid van de synthetische bekledingen van voetbalterreinen en de vervanging ervan

M. Loewenstein (DéFI) - Het beheer van de netheid in het park van Vorst

D. Goldberg (DéFI) - De criteria van de vervangingscontracten van opvangwerkers tijdens de vakantieperiode

M. Loewenstein (DéFI) - De inlichtingen meegedeeld door de Gemeente bij de uitvoering van haar werkzaamheden

I. Maduda (MR) - Schoolmaaltijden

Moties Rekening houden met de erfgoekundige waarde van de oude liften
Burgerinterpellaties -

 

op 26 maart 2019
Agenda Aanvullende agenda
Toelichtingsnota Aanvullende toelichtingsnota
Verslag van de openbare zitting Verslag van de openbare zitting
Besluiten van de gemeenteraad Besluiten van de gemeenteraad
Mondelinge vragen -
Interpellaties van de gemeenteraadsleden
Moties
Burgerinterpellaties De moeilijkheden bij de modernisering van de liften met erfgoedwaarde
 
op 26 februari 2019
Agenda Aanvullende agenda
Toelichtingsnota Aanvullende toelichtingsnota
Verslag van de openbare zitting Verslag van de openbare zitting
Besluiten van de gemeenteraad Besluiten van de gemeenteraad
Mondelinge vragen -
Interpellaties van de gemeenteraadsleden
Moties
Burgerinterpellaties -
 
op 21 janvier 2019
Agenda Aanvullende agenda
Toelichtingsnota Aanvullende toelichtingsnota
Verslag van de openbare zitting Verslag van de openbare zitting
Besluiten van de gemeenteraad
Besluiten van de gemeenteraad
Mondelinge vragen -
Interpellaties van de gemeenteraadsleden
Moties
Burgerinterpellaties -
Data Agenda Verslagen en Besluiten
Op 23 april TUCHTVERHOOR

Agenda van de openbare zitting
Verslag van de openbare zitting
Besluiten van de gemeenteraad
Interpellaties van het publiek
Moties
Op 19 maart

TUCHTVERHOOR

Agenda van de openbare zitting

Verslag van de openbare zitting
Besluiten van de gemeenteraad
Interpellaties van het publiek
Moties
Op 27 februari

TUCHTVERHOOR

Agenda van de openbare zitting

Verslag van de openbare zitting

Besluiten van de gemeenteraad
Interpellaties van het publiek
Moties

 

2018
 

Data Agenda Verslagen en Besluiten
Op 18 december

Aanvullende agenda

Aanvullende toelichtingsnota

Agenda van de openbare zitting

 

Verslag van de openbare zitting
Besluiten van de gemeenteraad

Moties

Interpellaties

Op 04 december Agenda van de openbare zitting Verslag van de openbare zitting
Besluiten van de gemeenteraad
Op 20 november Agenda van de openbare zitting Verslag van de openbare zitting
Besluiten van de gemeenteraad
Op 23 oktober Agenda van de openbare zitting Verslag van de openbare zitting
Besluiten van de gemeenteraad
Op 04 september

Agenda van de openbare zitting
Aanvullende agenda

Verslag van de openbare zitting
Besluiten van de gemeenteraad
Op 03 juli Agenda van de openbare zitting Verslag van de openbare zitting
Besluiten van de gemeenteraad
Op 22 mei Agenda van de openbare zitting Verslag van de openbare zitting
Besluiten van de gemeenteraad
Op 24 april Agenda van de openbare zitting Verslag van de openbare zitting
Besluiten van de gemeenteraad
Op 20 maart Agenda van de openbare zitting Verslag van de openbare zitting
Besluiten van de gemeenteraad
Op 20 februari Agenda van de openbare zitting Verslag van de openbare zitting
Besluiten van de gemeenteraad
Op 30 januari Agenda van de openbare zitting Verslag van de openbare zitting
Besluiten van de gemeenteraad

 

2017
 

Data Agenda Verslagen en Besluiten
Op 19 december Agenda van de openbare zitting Verslag van de openbare zitting
Besluiten van de gemeenteraad
Op 28 november Agenda van de openbare zitting Verslag van de openbare zitting
Besluiten van de gemeenteraad
Op 24 oktober Agenda van de openbare zitting Verslag van de openbare zitting
Besluiten van de gemeenteraad
Op 19 september Agenda van de openbare zitting Verslag van de openbare zitting
Besluiten van de gemeenteraad
Op 04 juli Agenda van de openbare zitting Verslag van de openbare zitting
Besluiten van de gemeenteraad
Op 20 juni Agenda van de openbare zitting Verslag van de openbare zitting
Besluiten van de gemeenteraad
Op 16 mei Agenda van de openbare zitting Verslag van de openbare zitting
Besluiten van de gemeenteraad
Op 25 april Agenda van de openbare zitting Verslag van de openbare zitting
Besluiten van de gemeenteraad
Op 28 maart Agenda van de openbare zitting Verslag van de openbare zitting
Besluiten van de gemeenteraad
Op 21 februari Agenda van de openbare zitting Verslag van de openbare zitting
Besluiten van de gemeenteraad
Op 24 januari Agenda van de openbare zitting Verslag van de openbare zitting
Besluiten van de gemeenteraad

 

2016
 

Data Agenda Verslagen en Besluiten
Op 20 december 2016 Agenda van de openbare zitting Verslag van de openbare zitting
Besluiten van de gemeenteraad
Op 06 december 2016

Agenda van de openbare zitting

Aanvullende agenda van 02/12/2016

Verslag van de openbare zitting
Besluiten van de gemeenteraad
Op 22 november 2016 Agenda van de openbare zitting Verslag van de openbare zitting
Besluiten van de gemeenteraad
Op 18 oktober 2016 Agenda van de openbare zitting Verslag van de openbare zitting
Besluiten van de gemeenteraad
Op 13 septembre 2016 Agenda van de openbare zitting Verslag van de openbare zitting
Besluiten van de gemeenteraad
Op 05 juli 2016 Agenda van de openbare zitting Verslag van de openbare zitting
Besluiten van de gemeenteraad
Op 21 juni 2016 Agenda van de openbare zitting Verslag van de openbare zitting
Besluiten van de gemeenteraad
Op 24 mei 2016 Agenda van  de openbare zitting Verslag van de openbare zitting
Besluiten van de gemeenteraad
Op 03 mei 2016 Agenda van de openbare zitting Verslag van de openbare zitting
Besluiten van de gemeenteraad
Op 22 maart 2016 Agenda van de openbare zitting Verslag van de openbare zitting
Besluiten van de gemeenteraad
Op 08 maart 2016 Agenda van de openbare zitting Verslag van de openbare zitting
Besluiten van de gemeenteraad
Op 23 februari 2016 Agenda van de openbare zitting Verslag van de openbare zitting
Besluiten van de gemeenteraad
Op 26 januari 2016 Agenda van de openbare zitting Verslag van de openbare zitting
Besluiten van de gemeenteraad

 

2015
 

Data Agenda Verslagen en Besluiten
Op 15 december 2015 Agenda van de openbare zitting Verslag van de openbare zitting
Besluiten van de gemeenteraad
Op 24 november 2015 Agenda van de openbare zitting Verslag van de openbare zitting
Besluiten van de gemeenteraad
Op 20 oktober 2015 Agenda van de openbare zitting Verslag van de openbare zitting
Besluiten van de gemeenteraad
Op 15 september 2015 Agenda van de openbare zitting Verslag van de openbare zitting
Besluiten van de gemeenteraad
Op 30 juni 2015 Agenda van de openbare zitting Verslag van de openbare zitting
Besluiten van de gemeenteraad
Op 2 juni 2015 Agenda van de openbare zitting Verslag van de openbare zitting
Besluiten van de gemeenteraad
Op 5 mei 2015 Agenda van de openbare zitting Verslag van de openbare zitting
Besluiten van de gemeenteraad
Op 24 maart 2015 Agenda van de openbare zitting Verslag van de openbare zitting
Besluiten van de gemeenteraad
Op 3 maart 2015 Agenda van de openbare zitting Verslag van de openbare zitting
Besluiten van de gemeenteraad
Op 10 februari 2015 Agenda van de openbare zitting Verslag van de openbare zitting
Besluiten van de gemeenteraad


2014
 

Data Agenda Verslagen en Besluiten
Op 16 december 2014 Agenda van de zitting van 16/12/2014 Verslag van de zitting van 16/12/2014
Besluiten van de gemeenteraad van 16/12/2014
Op 18 november 2014 Agenda van de zitting van 18/11/2014 Verslag van de zitting van 18/11/2014
Besluiten van de gemeenteraad van 18/11/2014
Op 14 oktober 2014 Agenda van de zitting van 14/10/2014 Verslag van de zitting van 14/10/2014
Besluiten van de gemeenteraad van 14/10/2014
Op 09 september 2014 Agenda van de zitting van 09/09/2014 Verslag van de zitting van 09/09/2014
Besluiten van de gemeenteraad van 09/09/2014
Op 24 juni 2014 Agenda van de zitting van 24/06/2014
Aanvullende agenda van 24/06/2014
Verslag van de zitting van 24/06/2014
Besluiten van de gemeenteraad van 24/06/2014
Op 06 mei 2014 Agenda van de zitting van 06/05/2014 Verslag van de zitting van 06/05/2014
Besluiten van de gemeenteraad van 06/05/2014
Op 01 april 2014 Agenda van de zitting van 01/04/2014 Verslag van de zitting van 01/04/2014
Besluiten van de gemeenteraad van 01/04/2014
Op 11 maart 2014 Agenda van de zitting van 11/03/2014

Verslag van de zitting van 11/03/2014

Besluiten van de gemeenteraad van 11/03/2014

Op 04 februari 2014 Agenda van de zitting van 04/02/2014

Verslag van de zitting van 04/02/2014

Besluiten van de gemeenteraad 04/02/2014

 

2013
 

Data Agenda Verslagen en Besluiten
Op 17 december 2013 Agenda van de zitting van 17/12/2013

Verslag van de zitting van 17/12/2013

Besluiten van de gemeenteraad 17/12/2013

Op 19 november 2013 Agenda van de zitting van 19/11/2013

Verslag van de zitting van 19/11/2013

Besluiten van de gemeenteraad 19/11/2013

Op 8 oktober 2013 Agenda van de zitting van 08/10/2013

Verslag van de zitting van 08/10/2013

Besluiten van de gemeenteraad 08/10/2013

Op 10 september 2013 Agenda van de zitting van 10/09/2013

Verslag van de zitting van 10/09/2013

Besluiten van de gemeenteraad 10/09/2013

Op 25 juni 2013 Agenda van de zitting van 25/06/2013
Aanvullende agenda van 25/06/2013

Verslag van de zitting van 25/06/2013

Besluiten van de gemeenteraad 25/06/2013

Op 4 juni 2013 Agenda van de zitting van 04/06/2013

Verslag van de zitting van 04/06/2013

Besluiten van de gemeenteraad 04/06/2013

Op 14 mei 2013 Agenda van de zitting van 14/05/2013

Verslag van de zitting van 14/05/2013

Besluiten van de gemeenteraad 14/05/2013

Op 26 maart 2013 Agenda van de zitting van 26/03/2013

Verslag van de zitting van 26/03/2013

Besluiten van de gemeenteraad 26/03/2013

Op 26 februari 2013 Agenda van de zitting van 26/02/2013

Verslag van de zitting van 26/02/2013

Besluiten van de gemeenteraad 26/02/2013

Op 29 januari 2013 Agenda van de zitting van 29/01/2013

Verslag van de zitting van 29/01/2013

Besluiten van de gemeenteraad 29/01/2013

Op 7 januari 2013 Agenda van de zitting van 7/01/2013

Verslag van de zitting van 7/01/2013

Besluiten van de gemeenteraad 07/01/2013

Op 13 december 2012 Agenda van de zitting van 13/12/2012 Verslag van de zitting van 13/12/2012

 

Afdrukken