Projectoproep: Zero Afval voor Brusselse Horeca en Voedingszaken

Sluit u aan bij de zero-afvalgemeenschap en neem deel aan de projectoproep Zero Afval Horeca en Voedingszaken!

 

Vanaf nu lanceert het Brussels Gewest de tweede editie van de projectoproep 'Zero Afval Horeca en voedingszaken'.

Het doel?

De horeca en de voedingswinkels ondersteunen in het starten met zero-afvalpraktijken.

Kandidaten moeten hun project vóór 20/09/2020 om 23uur59 indienen.

De geselecteerde projecten ontvangen een financiële steun van 2.500 tot 15.000 euro en krijgen bij hun project begeleiding van de Facilitator zero-afvalhandelszaken van Leefmilieu Brussel.

Info flyer

Tijdens de gezondheidscrisis zagen we een terugkeer naar oververpakkingen voor eenmalig gebruik. Toch blijft zero afval mogelijk, zelfs bij een gezondheidscrisis!
Het FAVV geeft een gunstig advies over de meeste toepassingen van zero afval, zolang een onberispelijke hygiëne en sociale afstand worden gerespecteerd.

Profiteer van deze nieuwe projectoproep en bied een antwoord op de sterk toenemende vraag van klanten die gezond en lokaal willen eten met zo min mogelijk afval.

Voor de projectoproep 2018 werden van de 51 kandidaturen 13 laureaten geselecteerd. Steeds meer horeca- en voedingszaken initiëren inspirerende projecten voor een transitie naar milieuvriendelijkere praktijken. En steeds meer handelaars gaan de uitdaging aan om hun verpakkingsafval te verminderen en werken proactief aan de veranderingen die de klimaatcrisis met zich meebrengt.

Zero afval in de horeca en de voedingssector betekent:
  • Minder kosten en minder impact op het milieu.
  • Inspelen op de groeiende vraag van klanten op zoek naar zero-afvaloplossingen.
  • Aansluiten op de evoluerende regelgeving in afvalpreventie, die de veranderingen in de praktijken van de voedingssector zal versnellen.

 

Bovendien is de vermindering en de benutting van organische afval- en grondstoffen eveneens een van de grote prioriteiten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Binnenkort zal de wet- en regelgeving voor het sorteren van organische afval- en grondstoffen in die zin worden aangepast.

Om hierop in te spelen en om de transitie naar een optimaal beheer en beperking van organische afval- en grondstoffen te ondersteunen, zal elk initiatief voor deze afvalstoffen aanvullend op het hoofdproject worden aangemoedigd in het kader van deze projectoproep.

Leefmilieu Brussel ondersteunt horeca- en handelszaken bij hun transitie naar zero-afvalpraktijken. Voor deze tweede editie kunnen we met een totaalbudget van 150.000 euro 15 à 20 innoverende projecten ondersteunen en deskundig advies verlenen.  

Surf meteen naar Projectoproep Zero Afval Horeca en voedingszaken voor:

  • Alle informatie over de financiering en de begeleiding van de projectoproep zero afval;
  • De infosessie per videoconferentie op maandag 24/08/2020 van 17 tot 18u30 om alles over de projectoproep te weten te komen en om u te laten inspireren door handelaars die zich inzetten voor zero afval ;
  • Inspirerende projecten van de laureaten van 2018 ;
  • Infofiches over zero-afvalpraktijken, de impact op economie en milieu, referenties van leveranciers, communicatietools om uw klanten te sensibiliseren, tips voor de implementatie, enz.
  • Ontdek de goede praktijken rond social distancing en versterkte hygiëneprocedures (.pdf) , die zero afval handels- en horecazaken in de praktijk brengen en die in lijn zijn met de aanbevelingen van het FAVV.


 

Afdrukken