Leidraad voor het organiseren van een evenement

Ben je van plan om deze zomer een event te organiseren in Vorst ? Gelieve rekening te houden met het protocol om een evenement kunnen te organiseren. Deadline voor het indienen van je aanvraag: 6 juli!

 

Leidraad voor het organiseren van een evenement in de openbare ruimte in Vorst tijdens de periode juli-augustus 2020

 

Er worden in de verschillende wijken van de gemeente Vorst tal van evenementen georganiseerd: festivals, rommelmarkten, braderieën, concerten, wijkfeesten, buurtfeesten, speelpleinen, sportactiviteiten, tentoonstellingen…

Om deze dynamiek te ondersteunen maar er tegelijk voor te zorgen dat alle veiligheidsmaatregelen worden gerespecteerd en iedereen afdoend wordt beschermd tegen het coronavirus, voorziet het College van Burgemeester en schepenen het onderstaande protocol en een bijhorende aanvraagprocedure.

Hier vind je:

 

DEADLINES:

Aanvragen moeten worden ingestuurd bij evenementen@vorst.brussels met de volgende geldige deadlines :

- tegen 22 juni voor evenementen die plaatsvinden tussen 1 en 15 juli 2020

- tegen 6 juli voor evenementen die plaatsvinden tussen 16 juli en 31 augustus 2020

 

foto: ©Quincy West

 

Afdrukken