Brussel Mobiliteit heeft u nodig!

Neem deel aan twee enquêtes over uw verplaatsingsgewoonten en uw tevredenheid over het mobiliteitsaanbod in Brussel.

 

Het nieuwe Gewestelijk mobiliteitsplan Good Move werd in 2020 goedgekeurd. Bij de uitvoering van dit plan monitort Brussel Mobiliteit via enkele tools het mobiliteitsgedrag en evalueert het de impact van het mobiliteitsbeleid op dat gedrag.

Brussel Mobiliteit zal dit najaar twee afzonderlijke enquêtes opstarten om

  • de perceptie van de mobiliteit en de verkeersveiligheid te analyseren - een soort tevredenheidsenquête over het huidige mobiliteitsaanbod (Mobiliteitsbarometer)
  • het mobiliteitsgedrag te analyseren (Onderzoek verplaatsingsgedrag)

 

Mobiliteitsbarometer

Via deze barometer kan Brussel Mobiliteit hoogte nemen van de perceptie van de gebruikers van het mobiliteitsaanbod in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (bewoners en pendelaars) nagaan wat betreft mobiliteit en verkeersveiligheid: kwaliteit van de trottoirs, frequentie van het openbaar vervoer, veiligheidsgevoel met betrekking tot het ongevalsrisico, regelmatigheid van de reistijd, enz.

Concreet vindt de enquête plaats in september en oktober 2021. Vul het online enquête in. Beantwoord onze enquête online (alle info op www.mobiliteit.brussels). De resultaten zullen gewogen worden zodat ze representatief zijn voor de populatie die zich in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verplaatst.

Onderzoek verplaatsingsgedrag

Via deze enquête worden alle gegevens ingezameld die nodig zijn om de evolutie van het mobiliteitsgedrag op te volgen. Ze heeft betrekking op alle vervoersmodi en alle verplaatsingsredenen (werk, vrije tijd, ...) en maakt het onder meer mogelijk de "modale aandelen" te meten: welk percentage van de bevolking verplaatst zich te voet, voor welk soort verplaatsing, enz. Het mobiliteitsgedrag evolueert snel. Het is dan ook belangrijk over een betrouwbare, recente en volledige database te beschikken. Met de indicatoren die via de enquête worden gemeten kan de impact worden geëvalueerd van de acties die het Gewest de komende jaren uitrolt.

Concreet start deze enquête in oktober 2021, en ze loopt gedurende één jaar. Een representatieve selectie van burgers, willekeurig gekozen in het rijksregister, zal bevraagd worden over de kenmerken van hun huishouden en over hun mobiliteitsgewoonten. Ze zullen eerst een uitnodiging per brief krijgen, en worden daarna door een enquêteur gecontacteerd

Houd uw brievenbus in de gaten, wie weet wordt u geselecteerd!

mobilite

Afdrukken