Bent u zelfstandige?

Ondervindt u moeilijkheden ten gevolge van de COVID-gezondheidscrisis? Woont u in Vorst?
Neem gerust contact op met het OCMW van Vorst, dat u op verschillende manieren kan bijstaan:
 
  • Overmatige schuldenlast
  • Bijstand voor huisvesting
  • Psychologische ondersteuning
  • Hulp bij opleiding
  • Sociaal-professionele integratie
  • Medische bijstand
  • Andere...
 
Of u kan doorverwijzen naar meer gespecialiseerde diensten.

Contactadres: info-zelfstandigen@ocmw1190.brussels

Om uw specifieke situatie beter te begrijpen, zou het ons helpen indien u deze korte vragenlijst zou willen invullen: "Zelfstandigen in moeilijkheden
Afdrukken