Belasting op sportevenementen kan onthalen waarvan de uitbaters er zich toe verbinden om de hinder of ongemakken veroorzaakt door hun activiteit te beperken

Afdrukken