Belasting op de uitrustingen met industriële en of commerciële doeleinden

Afdrukken